Lista chorób rzadkich

LISTA CHORÓB RZADKICH OPISANYCH NA BLOGU


Docelowo opisane zostanie 300 chorób. 
Na dzień dzisiejszy w kolejce do opisania jest 60 (tak - dodano wyjątki). 
Wpisy trzeba też aktualizować, stąd ograniczenie liczbowe. 
Dla jednej osoby jest niemożliwe opracowywanie i aktualizowanie większej liczby chorób. 1. Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
 2. Aarskoga-Scotta zespół
 3. Abernethy'ego malformacja - wrodzona pozawątrobowa przetoka wrotno-systemowa
 4. Achondroplazja 
 5. Achromatopsja
 6. Adrenoleukodystrofia
 7. Alexandra choroba
 8. Alkaptonuria
 9. Alporta zespół
 10. Alströma zespół
 11. Analgezja wrodzona
 12. Anencefalia - bezmózgowie
 13. Andersen-Tawila zespół
 14. Angelmana zespół
 15. Amputacje kończyn wrodzone
 16. Aperta zespół
 17. Argininobursztynianowa kwasica/acyduria
 18. Argyria
 19. Arlekinowa rybia łuska - płód Arlekin
 20. Aspergiloza
 21. Autobrowaru zespół
 22. Axenfelda-Riegera zespół
 23. Bainbridge'a-Ropers'a zespół
 24. Basilicata-Akhtar zespół
 25. Bartha zespół - kwasica 3-metyloglutakonowa typu II
 26. Battena choroba - ceroidolipofuscynoza neuronalna 
 27. Bealsa zespół - wrodzona przykurczowa arachnodaktylia
 28. Beckwitha-Wiedemanna zespół 
 29. Behçeta choroba
 30. Biegunka chlorkowa wrodzona
 31. Birk-Barel zespół 
 32. Blomstrand letalna chondrodysplazja  
 33. Cabezasa zespół - niespecyficzna związana z chromosomem X niepełnosprawność umysłowa
 34. Canavan choroba
 35. Capgrasa zespół 
 36. Castlemana choroba 
 37. Charcota-Mariego-Tootha zespół
 38. CHARGE zespół
 39. Cherubizm
 40. CHILD zespół
 41. Child Frozen in Time 
 42. Cholera
 43. Chondrodysplazja punktowa
 44. Churga-Strauss zespół
 45. CLOVES zespół przerostowy
 46. Cobba zespół
 47. Cockayne'a zespół
 48. Cornelii de Lange zespół 
 49. Creutzfeldta-Jakoba choroba
 50. Cri du Chat zespół - zespół kociego krzyku
 51. Crushmanna-Steinerta choroba - dystrofia miotoniczna
 52. Currarino zespół
 53. Cystynoza
 54. Częściowa trisomia ramienia długiego chromosomu 11
 55. De Barsy zespół
 56. Delecja 10q26 
 57. Delecje ramienia długiego chromosomu 6 (del6q)
 58. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 6 (del6p)
 59. Delecja terminalna ramienia długiego chormosomu 7
 60. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 9 (del9p)
 61. DeSanto-Shinawi zespół
 62. Dandy-Walkera zespół
 63. Dehydrogenazy acylokoencymu A bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (VLCAD)
 64. Dehydrogenazy acylokoenzymu A średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (MCAD)
 65. Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu niedobór
 66. Dercuma choroba 
 67. Desmosis coli
 68. Devica zespół
 69. Diastroficzna dysplazja 
 70. DiGeorge'a zespół
 71. Donohue zespół
 72. Dravet zespół
 73. Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku - RDP
 74. Ehlersa-Danlosa zespół 
 75. Ektodermalna dysplazja
 76. Emanuel zespół
 77. Encefalomiopatia mitochondrialna
 78. Erytromelalgia
 79. Fabry'ego choroba 
 80. Fahra choroba
 81. Fenyloketonuria
 82. Fregoliego zespół 
 83. Gangliozydoza GM1
 84. Gauchera choroba
 85. Geleofizyczna dysplazja
 86. Glikogenoza - wprowadzenie
 87. Glikogenoza typu I a i b - choroba von Gierkego
 88. Glikogenoza typu III a i b - zespół Forbesa-Coriego
 89. Glikogenoza typu VI - choroba Hersa 
 90. Glikogenoza typu IX 
 91. Glikogenoza typu XI - zespół Fanconiego-Bickela
 92. Glutarowa kwasica typu I 
 93. Glutarowa kwasica typu II
 94. Goldenhara zespół
 95. Gorlina-Goltza zespół
 96. Greenberg'a dysplazja
 97. Guillaina-Barrégo zespół
 98. Guzowate stwardnienie
 99. Hematohydrozja
 100. Hemochromatoza dziedziczna
 101. Hemofilia A
 102. Heterotopie istoty szarej
 103. Hialinoza uogólniona dziecięca 
 104. Hiperamonemia typu II, wrodzony niedobór OTC
 105. Hiperglicynemia nieketonowa - NKH
 106. Hiperkaliemiczne porażenie okresowe
 107. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 108. Hipofosfatazja
 109. Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna
 110. Hipokaliemiczne porażenie okresowe
 111. Hipoplazja serca lewego - HLHS
 112. Histiocytoza z komórek Langerhansa
 113. Homocystynuria
 114. Hortona choroba - olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 115. Hortona zespół - klasterowy ból głowy 
 116. Huntingtona choroba
 117. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 118. Insulinoma - wyspiak trzustki wydzielający insulinę
 119. Inwersja pericentryczna chromosomu 9 (uznawana za rodzaj kariotypu)
 120. Jacobsena zespół - zespół delecji terminalnej 11q
 121. Joubert zespół 
 122. Kabuki zespół 
 123. Kampomeliczna dysplazja
 124. Karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA niedobór (3-MCC)
 125. Kardiomiopatia restrykcyjna
 126. Kartagenera zespół
 127. KCNB1 Encefalopatia
 128. Kinazy glicerolowej niedobór
 129. Kleefstra zespół
 130. Klippla-Feila zespół
 131. Koitalne bóle głowy
 132. Krabbego choroba
 133. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka 
 134. Kręgowo-nasadowa dysplazja wrodzona
 135. Kufor-Rakeb zespół
 136. Kufsa choroba
 137. Kwasica 3-metyloglutakonowa z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią
 138. Kwasica 3-metyloglutakonowa z głuchotą, encefalopatią i Leigh-podobnym zespołem (MEGDEL)
 139. Lamberta-Eatona zespół
 140. Larsena zespół
 141. LCHAD deficyt
 142. Leigha zespół
 143. Lescha-Nyhana zespół
 144. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą mózgu
 145. Lewandowsky'ego-Lutz'a dysplazja
 146. Liazy adenylobursztynianowej deficyt - niedobór ADSL
 147. Łamliwość kości wrodzona
 148. Marfana zespół
 149. Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera zespół
 150. MCAD deficyt
 151. Meckela zespół
 152. MED13L zespół haploinsuficjencji (opóźnienie rozwoju z dysmorfią twarzową i/lub bez wad serca)
 153. Melnick-Needles zespół
 154. Menkesa choroba
 155. Miastenia
 156. Mikrodelecja 2q33.1
 157. Mioklonie podniebienia miękkiego
 158. Miopatie wrodzone
 159. Moyamoya choroba
 160. Mukopolisacharydoza typu 1H - zespół Hurler
 161. Mukowiscydoza
 162. MULIBREY niskorosłość
 163. Nagera zespół
 164. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 165. NARP zespół 
 166. Neuroendokrynne guzy
 167. Niedobór alfa1-antytrypsyny 
 168. NISCH zespół
 169. Neurodegeneracja związana z odkładaniem żelaza - NBIA
 170. Neurofibromatoza - choroba von Recklinghausena 
 171. Niemanna-Picka choroba
 172. Nijmegen zespół
 173. NDMSCA - zaburzenie neurorozwojowe z małogłowiem, drgawkami i atrofią korową
 174. Obręczowo-kończynowe dystrofie
 175. Ondyny klątwa
 176. Ośrodkowa moczówka prosta
 177. Pallistera-Hall zespół 
 178. Pallistera-Killian zespół
 179. Pasożytnicze bliźnięta
 180. Perlmana zespół
 181. Pęcherzowe oddzielanie naskórka 
 182. Pęcherzyca IgA
 183. Phelan-McDermid - delecja 22q13
 184. Pica
 185. Pieprzu i soli zespół - niedobór syntazy gangliozydu GM3
 186. Pierre-Robin sekwencja
 187. Pierścieniowy chromosom 13
 188. Pierwotna dyskineza rzęsek
 189. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 190. POEMS zespół
 191. Polimikrogyria - drobnozakrętowość mózgu
 192. Poprzeczny rozszczep twarzy
 193. Postępująca heteroplazja kostna
 194. Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa - PFIC
 195. Porfiria erytropoetyczna wrodzona
 196. Primrose'a zespół
 197. Progeria
 198. Prolidazy niedobór
 199. Propionowa kwasica 
 200. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 201. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 202. Pseudohypoparatyroidyzm typu 1A - rzekoma niedoczynność przytarczyc
 203. Pseudoxanthoma elasticum
 204. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 205. Retta zespół 
 206. Reye'a zespół 
 207. Rickera choroba - dystrofia miotoniczna typu 2 
 208. Rodzinna postępująca cholestaza wewnątrzwątrobowa
 209. Rodzinne migreny hemiplegiczne - FHM
 210. Rozszczep kręgosłupa
 211. Rubinsteina-Taybiego zespół
 212. Sacharazy-izomaltazy wrodzony niedobór (zespół autobrowaru)
 213. SAPHO zespół
 214. Seckela zespół 
 215. Segawy zespół, dystonia wrażliwa na dopaminę 
 216. Sercowo-twarzowo-skórny zespół
 217. Shwachmana-Diamonda zespół
 218. Sjögrena zespół
 219. Skombrotoksizm - zatrucie psującą się rybą
 220. Sneddona-Wilkinsona choroba
 221. Snijders Blok-Campeau'a zespół
 222. Smitha-Lemliego-Opitza zespół 
 223. Smith-Magenis zespół
 224. Sporotrychoza
 225. Sotosa zespół
 226. Sudeck'a zespół - zespół odruchowej dystrofii współczulnej
 227. Suszonej śliwki zespół
 228. SWAN - zespoły chorobowe bez nazwy
 229. Syreny zespół 
 230. Sztywnego człowieka zespół
 231. Takayasu choroba
 232. Tako-Tsubo zespół - zespół złamanego serca
 233. Tangierska choroba
 234. Tanatoforyczna dysplazja
 235. Tay-Sascha choroba 
 236. Tetra-amelia zespół - amelia totalna 
 237. Tetrasomia 18
 238. Tibial hemimelia - wrodzony brak piszczeli
 239. Toczeń rumieniowaty układowy
 240. Toriello-Careya zespół
 241. Tracher-Collins zespół 
 242. Transaldolazy niedobór, TALDO zespół
 243. Trichotillomania
 244. Trisomia 22 kompletna
 245. Trisomia mozaikowa chromosomu 9
 246. Tularemią
 247. Tyfus plamisty
 248. Tyrozynemia typu I
 249. Ushera zespół
 250. Westa zespół 
 251. Wiedemanna-Steinera zespół
 252. Williamsa zespół
 253. Wilsona choroba
 254. Wolfa-Hirschhorna zespół
 255. Wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych - CFTD
 256. Wrodzone zaburzenia surfaktantu płucnego
 257. Wrodzony zespół miasteniczny
 258. Zanikowe boczne stwardnienie - SLA
 259. Zapętlanie tętnicy kręgowej - VALF (rzadka przyczyna szyjnej radikulopatii)
 260. Zespół napadowego bólu ekstremalnego
 261. Żebra szyjnego zespół

Komentarze

 1. A coś o "desmosis cooli" będzie .Bardzo proszę Trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tekst o desmosis już jest: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2014/02/desmosis-coli-choroba-zagadka.html

   Usuń
  2. Zespół Sneddona-Wilkonsona / Dermatitis subcornealis pustulosa / trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby Pęcherzyk

   Usuń
 2. A ja poproszę o coś nt. Rubinstein Tayby Syndrome

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie również, ale proszę cierpliwie czekać :) Już wpisany został na listę.

   Usuń
 3. Ja poproszę informacje nt. niedoboru alfa 1-antytrypsyny

  OdpowiedzUsuń
 4. Dysplazja Ektodermalna

  OdpowiedzUsuń
 5. zespół CHARGE

  OdpowiedzUsuń
 6. Zespół przewlekłego zmęczenia... Wiem, potrzeba czasu
  Pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. poprosze inf o POPRZECZNYM ZAPALENIU RDZENIA KREGOWEGO,PROCES LECZENIA,DZIEKUJE,ELA

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam
  Ciekawa strona. Czy beda dostpne jakies informacje na temat zespolu CFC tj sercowo-twarzowo-skorny?

  OdpowiedzUsuń
 9. Będą, proszę o cierpliwość. :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Choruję na mioklonię podniebienia i mięsni śródusznych :(

  OdpowiedzUsuń
 11. Choruję na Erytromelalgię wtórną połącząną z niewiadomego pochodzenia procesem autoimmulologicznym.Minęło wiele bardzo ciężkich lat zanim dowiedziałam się co mi dolega.Odbyłam setki wizyt i jedyne co proponują lekarze to ogromne ilości bardzo silnych substancji znieczulających.Moje życie to przepalający ból w nogach,rękach i głowie,całą dobę.Brałam już wszystko co istnieje,w tej chwili już tylko buprenorfina i neuroleptyki.Nie ma godziny bez bólu,nie ma jednego normalnego dnia,nie ma zwyczajnie przespanej nocy.Niestety nie widzę tej jednostki chorobowej na liście chorób rzadkich.Bardzo proszę o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani, nie ma tej choroby tu w spisie, ponieważ jeszcze nie ma jej opisanej na blogu. Pracuję aktualnie nad dwoma opisami, Pani choroba będzie trzecia w kolejce. Poza tym byłabym wdzięczna za kontakt na mail: kasiaziaja@gmail.com

   Usuń
 12. O zespole Sotosa chętnie poczytam...

  OdpowiedzUsuń
 13. W spisie brak rzadkich lekoopornych epilepsji Zespółu Lennoxa-Gastauta , Zespółu Doose ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W spisie są choroby, które zostały już na blogu opisane. Wpiszę je do planów i pewnie za jakiś czas się pojawią opisy i pozycja w tutejszej liczbie chorób rzadkich.

   Usuń
 14. witam, homocystynuria!!!

  OdpowiedzUsuń
 15. witam.alkaptonuria!!!!

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy ktoś moze mi pomoc podejrzewają u mnie zespół Valf nic nie mogę znaleźć nt tego schorzenia. W rezonans jest tylko ze są to skrecone tetnice kregow i dlatego mam problemy z szyjnym odcinkiem kregoslupa.. dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę się upewnić, czy nazwa podana powyżej jest prawidłowa.

   Usuń
  2. Tak jest poprawna. Zespół VALF. Jeżeli można to poproszę do Pani maila w celu przesłania dokumentacji medycznej.

   Usuń
 17. A mój synek ma podejrzenie zespołu Ehlersa Danlosa a młodszy Aberrację Stukturalną Chromosomu 9...

  OdpowiedzUsuń
 18. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby? Czy jest to również rzadka choroba? W internecie mało informacji, nie pokrywających się

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapalenie wątroby jest dosyć rzadka, ale jest dużo rodzajów "odrzucania" poszczególnych organów. Ja mam autoimmunologiczne zapalenie wątroby

   Usuń
 19. Nigdzie nic nie mogę znaleźć, a zdiagnozowano u syna HABC -zespół hipomielinizacji z zanikiem zwojów podstawnych i móżdżku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, na chwilę obecną nie jest jeszcze opisany tu na blogu. Podsyłam link do abstraktu o HABC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15944912

   Usuń
 20. Brakuje jeszcze choroby Willego - Pradera.

  OdpowiedzUsuń
 21. Witam, mój syn choruje na Zespół Lesch-Nyhana, to bardzo rzadka choroba - czy mogę liczyć na jej opisanie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ale chyba dopiero pod koniec maja...

   Usuń
  2. witam mój syn ma podejrzenie tego zespołu czy mogę prosic o adres e mail ? żeby porozmawiać . będę bardzo wdzięczna . pozdrawiam dominika

   Usuń
 22. Witam
  Fajnie by było dodać jeszcze i Twardzinę układową (sklerodermię)
  Bardzo bym o to prosiła

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam, Zespół Potocki -Lupski mikroduplikacja w regionie 17p11.2. Choroba została zdiagnozowana u mojego 2-letniego synka i jest po krótce opisana. Jeśli miałaby Pani więcej informacji na ten temat to będę wdzięczna.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Justyna

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam ja i moja córka mamy zespół gorlina getsa lekarz mówi że to rzatka choroba ale nie jest wpisana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie Gorlina-Goltza? Jest to choroba rzadka. Na blogu - co jest napisane u samej góry - zamieszczone są choroby, które są opisane na blogu, a nie wszystkie. Wszystkich nie da się tu zamieścić. Zapewne około 300 zostanie opisane na blogu i na tym może być koniec, ponieważ opisy trzeba też aktualizować.

   Usuń
  2. http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/08/zespo-gorlina-goltza-zespo-znamionowych.html

   Usuń
  3. na liscie brakuje twardziny układowej, również rzadkiej choroby autoimmulogicznej.

   Usuń
 25. Mogła by mi pani powiedzieć coś wiėcej ozespole Gorlina Goltza bo w genetyce pani powiedziała że badania są za drogie i nie refundowane i pozostało nam sie modlić a lekarze odesłali do internetu

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam
  U mojego brata w tym roku zdiagnozowano zespół Sapho, nie posiadam zbyt dużo informacji na ten temat, czy mogłabym prosić Panią o bardziej szczegółowy opis tej choroby?

  OdpowiedzUsuń
 27. czy ktoś z państwa miał styczność z choroba opsoklonie mioklonie u dziecka bez neuroblastoma,jesli tak proszę o pomoc,juz nie wiem gdzie mam się zwrocic.jestem ojcem 4 letniej dziewczynki.dziekuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Informacje o tym zespole znajdują się tutaj: http://cornetis.pl/artykul/5100.html

   Usuń
 28. czy macie jakies informacje o zespole Emanuel

  OdpowiedzUsuń
 29. Proszę: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/10/dysplazja-kampomeliczna.html

  OdpowiedzUsuń
 30. Czy mogę prosić o opisanie rzadkiej choroby genetycznej Wrodzony Zespół Miasteniczny ( w naszym przypadku związany z mutacja w genie RAPSN). Choroba została zdiagnozowana u mojego rocznego synka, jest krótko opisana i może Pani posiada więcej informacji.
  Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 31. Witam, u syna zdiagnozowano delecję długiego ramienia chromosomu 6q (6q25.2q25.3).
  Czy jest szansa na opisanie w/w delecji?

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam, a czy opisana będzie również delecja 6q - długiego ramienia?

  OdpowiedzUsuń
 33. My mamy delecję krótkiego ramienia chromosomu 6. Zapraszamy do kontaktu facebook.com/KrzysBulczak lub BoWspanialeJestZycie@blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 34. Jeszcze zespół Ebsteina. Sama to mam

  OdpowiedzUsuń
 35. Zespół Walkera Warburga. Moja dwuletnia córka ma podejrzenie tej choroby.

  OdpowiedzUsuń
 36. u mojej córki stwierdzono "marker z chromosomu 18".co to jest?czy są podobne przypadki?gdzie szukać informacji?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 37. WITAM SERDECZNIE.Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat choroby 9p 21 Delecta.Nasz Synek urodził się z tą chorobą genetycznzną.Lekarze niewiele pomagają i tak mało o tym wiemy.PROSZĘ POMÓŻCIE. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 38. Zespół Muckle’a-Wellsa. Wiem, że niezwykle rzadkie schorzenie ale przez brak w wykazie chorób rzadkich niezwykle trudno ubiegać się o pomoc w leczeniu.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
 39. Dzień dobry,
  Zespół Ebsteina i HRHS, czy będą opisane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą, bo są w kolejce, ale trzeba długo poczekać.

   Usuń
 40. Zespol PHACES

  OdpowiedzUsuń
 41. Dzień dobry, Chciałam zapytać czy zwłóknienie zaotrzewnowe (choroba Ormonda) nie jest chorobą rzadką? Mąż choruje na tę chorobę i nie możemy znaleźć żadnego ośrodka, który podjąłby się jego leczenia.

  OdpowiedzUsuń
 42. witwm moja corka choruje od 2 lat na zespol kinsbornea i opskolonie mioklonie . proszę o pomoc gdzie można się leczyc

  OdpowiedzUsuń
 43. Wspaniała strona, podziwiam ogrom pracy w nią włożonej!!!

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam.
  Można jeszcze do tej listy dorzucić Zespół Chiari. Po informacje zapraszam do grupy na Facebooku " Zespół Chiari i jamistość rdzenia ".
  Chętnie dostarczę materiały do opisu tej choroby rzadkiejest. Pozdrawiam
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 45. Witam. Czy choroba charcota-marie-tooth(dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa) zalicza się do chorb rzadkich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze tak: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=166

   Usuń
 46. Witam. Interesuje mnie zespół Jenue. Ma Pani o nim jakieś informacje? Genetycy od 11 lat nie potrafią zdiagnozować mojego dziecka, wciąż nie wiemy jak nazywa się nasz wróg

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://www.orpha.net/data/patho/PL/ZespJeunea-PLplAbs283.pdf

   Usuń
 47. Witam.
  Czy będzie coś na temat Zespołu Kearnsa-Sayre’a?

  OdpowiedzUsuń
 48. Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci chorych na alkaptonurię.
  W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęliśmy program opieki na dziećmi z tą chorobą.
  Zapraszamy do kontaktu przez stronę www.alkaptonuria.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam czy jest szansa na jakies informacje o delecji w chromosomie 16?

  OdpowiedzUsuń
 50. Szukam informacje na temat zespołu Bindera

  OdpowiedzUsuń
 51. Szukam informacji na temat choroby - leukodystrofii (van der Knaapa). Zostało to u mnie stwierdzone, a w polskim internecie nie ma nic na ten temat. Są jedynie pojedyncze informacje na temat choroby na zagranicznych portalach, gdzie piszą, że na świecie 5-10 osób ma tę chorobę.

  OdpowiedzUsuń
 52. A cuchnięcie całego ciała, którego żaden lekarz nie jest w stanie zdiagnozować? Męczę się już z tym 30 lat, reemisje i wznowy. Pomocy!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może to trimetyloaminuria? Niedobór enzymu utleniającego trimetyloaminę.

   Usuń
 53. Nadciśnienie płucne u dziecka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Pozdrawiam!

   Usuń
 54. Pani Kasiu, czy planuje Pani także opisać chorobę wegenera?
  Pozdrawiam Bogdan

  OdpowiedzUsuń
 55. A czy zespół Axenfelda-Riegera bedzie na tej liście?

  OdpowiedzUsuń
 56. Witam. Ja proszę o Pitt Hopkins syndrome.

  OdpowiedzUsuń
 57. Będzie może planowany wpis o chorobie San Flippo? Niedawno pojawił się lek łagodzący objawy, opracowany przez polski zespół dra Grzegorza Węgrzyna.

  OdpowiedzUsuń
 58. Witam, czy jest szans na wiecej informacji dotyczacej terminalnej duplikacji chromosomu pary 2 (2p25.3-p25.2) oraz terminalna delecja chromosomu pary 12 (12p33.33-p12.32).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 59. Witam, czy jest szans na wiecej informacji dotyczacej terminalnej duplikacji chromosomu pary 2 (2p25.3-p25.2) oraz terminalna delecja chromosomu pary 12 (12p33.33-p12.32).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 60. Zespół Schmidta Fraccaro.Rzadka choroba genetyczna.Córka lat 5 szukam pomocy.

  OdpowiedzUsuń
 61. Witam. Czy będą informacje o Zespole Nijmegen?

  OdpowiedzUsuń
 62. Zespół OMS (opsoklonii-mioklonii) in. Zespoł Kinsbourna

  OdpowiedzUsuń
 63. Ataksja Friedricha

  OdpowiedzUsuń
 64. Wrodzona biegunka chlorkowa

  OdpowiedzUsuń
 65. Witam mam chorobe Mitochondrialna Zespol MELAS.czy bedzie opisana ta chroba ? bardzo prosze, mam 39 lat szukam osob w wieku doroslym z ta choroba.W PL i na swiecie .

  OdpowiedzUsuń
 66. Choroba Mitochondrialna ZESPOL MELAS, prosze o informacje, mam 39 lat i mi sie ujawnil ten zespol,szukam osob doroslych z ta choroba w PL i na swiecie. Bardzo prosze o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://chorobyrzadkie.blogspot.com/2013/08/encefalomiopatia-mitochondrialna-co-to.html

   Usuń
 67. Dodajcie zespół Patau

  OdpowiedzUsuń
 68. Świetnie opracowane artykuły. Jestem chętna na artykuł dotyczący mozaiki 20 pary chromosomów. Ten dotyczący mozaiki 9 pary przeczytałam, jednak chciałabym zobaczyć czy są jakieś znaczne różnice między mozaikami w tych chromosomach. Patrząc na informacje w artykule i moją córkę (z mozaika 20 pary) wiele rzeczy się pokrywa, ale wiele różni. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 69. Ataksja Friedricha?
  Czy do dziś nie ma żadnych leków....? Żadnych szans by choroba nie postępowała?

  OdpowiedzUsuń
 70. Choroba Denta typ 1
  Mutacja genu CLCN5

  OdpowiedzUsuń
 71. Mikrodelecja dystalna 7q11.23

  OdpowiedzUsuń
 72. Zespół Gardnera

  OdpowiedzUsuń
 73. Proszę o dodanie zespół Ohdo oraz zespół GPS - Genitopatellar, oba związane z zespołem mnogich wad związanych z KAT 6B

  OdpowiedzUsuń
 74. HNF4alfa z cukrzycą typu MODY 1
  Zespół Fanconiego

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Polimikrogyria - drobnozakrętowość mózgu

Zespół Phelan-McDermid - delecja 22q13

Trisomia mozaikowa chromosomu 9