Lista chorób rzadkich

 Opisanych na blogu:


***

Docelowo opisane zostanie 300 chorób. 
Na dzień dzisiejszy w kolejce do opisania jest 72. 
Wpisy trzeba też aktualizować, stąd ograniczenie liczbowe. 
Dla jednej osoby jest niemożliwe opracowywanie i aktualizowanie większej liczby chorób.
Jeśli ktoś chce pomóc (pro bono) 
w przygotowywaniu opisów, proszę o mail: 


***
 1. Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
 2. Abernethy'ego malformacja - wrodzona pozawątrobowa przetoka wrotno-systemowa
 3. Achondroplazja
 4. Adrenoleukodystrofia
 5. Alexandra choroba
 6. Alkaptonuria
 7. Alporta zespół
 8. Analgezja wrodzona
 9. Anencefalia - bezmózgowie
 10. Andersen-Tawila zespół
 11. Angelmana zespół
 12. Amputacje kończyn wrodzone
 13. Aperta zespół
 14. Argininobursztynianowa kwasica/acyduria
 15. Argyria
 16. Arlekinowa rybia łuska - płód Arlekin
 17. Bainbridge'a-Ropers'a zespół
 18. Bartha zespół - kwasica 3-metyloglutakonowa typu II
 19. Battena choroba - ceroidolipofuscynoza neuronalna 
 20. Bealsa zespół - wrodzona przykurczowa arachnodaktylia
 21. Beckwitha-Wiedemanna zespół 
 22. Behçeta choroba
 23. Birk-Barel zespół 
 24. Blomstrand letalna chondrodysplazja  
 25. Canavan choroba
 26. Capgrasa zespół 
 27. Castlemana choroba
 28. CHARGE zespół
 29. Cherubizm
 30. CHILD zespół
 31. Child Frozen in Time 
 32. Cholera
 33. Chondrodysplazja punktowa
 34. Churga-Strauss zespół
 35. Cobba zespół
 36. Cornelii de Lange zespół 
 37. Cri du Chat zespół - zespół kociego krzyku
 38. Crushmanna-Steinerta choroba - dystrofia miotoniczna
 39. Cystynoza
 40. Częściowa trisomia ramienia długiego chromosomu 11
 41. De Barsy zespół
 42. Delecja 10q26 
 43. Delecje ramienia długiego chromosomu 6 (del6q)
 44. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 6 (del6p)
 45. Delecja terminalna ramienia długiego chormosomu 7
 46. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 9 (del9p)
 47. Dandy-Walkera zespół
 48. Dehydrogenazy acylokoenzymu A średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (MCAD)
 49. Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu niedobór
 50. Dercuma choroba 
 51. Desmosis coli
 52. Devica zespół
 53. Diastroficzna dysplazja 
 54. DiGeorge'a zespół
 55. Donohue zespół
 56. Dravet zespół
 57. Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku - RDP
 58. Ehlersa-Danlosa zespół 
 59. Ektodermalna dysplazja
 60. Encefalomiopatia mitochondrialna
 61. Erytromelalgia
 62. Fabry'ego choroba 
 63. Fahra choroba
 64. Fenyloketonuria
 65. Fregoliego zespół 
 66. Gangliozydoza GM1
 67. Gauchera choroba
 68. Geleofizyczna dysplazja
 69. Glikogenoza - wprowadzenie
 70. Glikogenoza typu I a i b - choroba von Gierkego
 71. Glikogenoza typu III a i b - zespół Forbesa-Coriego
 72. Glikogenoza typu VI - choroba Hersa 
 73. Glikogenoza typu IX 
 74. Glikogenoza typu XI - zespół Fanconiego-Bickela
 75. Glutarowa kwasica typu I 
 76. Glutarowa kwasica typu II
 77. Goldenhara zespół
 78. Gorlina-Goltza zespół
 79. Greenberg'a dysplazja
 80. Guillaina-Barrégo zespół
 81. Guzowate stwardnienie
 82. Hematohydrozja
 83. Hemochromatoza dziedziczna
 84. Hemofilia A
 85. Heterotopie istoty szarej
 86. Hialinoza uogólniona dziecięca 
 87. Hiperamonemia typu II, wrodzony niedobór OTC
 88. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 89. Hipofosfatazja
 90. Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna
 91. Hipoplazja serca lewego - HLHS
 92. Histiocytoza z komórek Langerhansa
 93. Homocystynuria
 94. Huntingtona choroba
 95. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 96. Insulinoma - wyspiak trzustki wydzielający insulinę
 97. Inwersja pericentryczna chromosomu 9 (uznawana za rodzaj kariotypu)
 98. Jacobsena zespół - zespół delecji terminalnej 11q
 99. Kabuki zespół 
 100. Kampomeliczna dysplazja
 101. Karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA niedobór (3-MCC)
 102. Kardiomiopatia restrykcyjna
 103. Kartagenera zespół
 104. Kinazy glicerolowej niedobór
 105. Kleefstra zespół
 106. Klippla-Feila zespół
 107. Krabbego choroba
 108. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka 
 109. Kręgowo-nasadowa dysplazja wrodzona
 110. Kufsa choroba
 111. Kwasica 3-metyloglutakonowa z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią
 112. Kwasica 3-metyloglutakonowa z głuchotą, encefalopatią i Leigh-podobnym zespołem (MEGDEL)
 113. Lamberta-Eatona zespół
 114. Larsena zespół
 115. LCHAD deficyt
 116. Leigha zespół
 117. Lescha-Nyhana zespół
 118. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą mózgu
 119. Lewandowsky'ego-Lutz'a dysplazja
 120. Liazy adenylobursztynianowej deficyt - niedobór ADSL
 121. Łamliwość kości wrodzona
 122. Marfana zespół
 123. Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera zespół
 124. MCAD deficyt
 125. Meckela zespół
 126. Melnick-Needles zespół
 127. Menkesa choroba
 128. Miastenia
 129. Mikrodelecja 2q33.1
 130. Mioklonie podniebienia miękkiego
 131. Miopatie wrodzone
 132. Mukopolisacharydoza typu 1H - zespół Hurler
 133. MULIBREY niskorosłość
 134. Nagera zespół
 135. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 136. NARP zespół 
 137. Niedobór alfa1-antytrypsyny
 138. Neurofibromatoza - choroba von Recklinghausena 
 139. Niemanna-Picka choroba
 140. Obręczowo-kończynowe dystrofie
 141. Ondyny klątwa
 142. Ośrodkowa moczówka prosta
 143. Pallistera-Hall zespół 
 144. Pallistera-Killian zespół
 145. Pasożytnicze bliźnięta
 146. Perlmana zespół
 147. Pęcherzowe oddzielanie naskórka 
 148. Pęcherzyca IgA
 149. Phelan-McDermid - delecja 22q13
 150. Pica
 151. Pierre-Robin sekwencja
 152. Pierścieniowy chromosom 13
 153. Pierwotna dyskineza rzęsek
 154. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 155. POEMS zespół
 156. Poprzeczny rozszczep twarzy
 157. Postępująca heteroplazja kostna
 158. Porfiria erytropoetyczna wrodzona
 159. Progeria
 160. Propionowa kwasica 
 161. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 162. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 163. Pseudohypoparatyroidyzm typu 1A - rzekoma niedoczynność przytarczyc
 164. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 165. Retta zespół 
 166. Reye'a zespół 
 167. Rickera choroba - dystrofia miotoniczna typu 2 
 168. Rodzinne migreny hemiplegiczne - FHM
 169. Rubinsteina-Taybiego zespół
 170. Sacharazy-izomaltazy wrodzony niedobór
 171. SAPHO zespół
 172. Seckela zespół 
 173. Segawy zespół, dystonia wrażliwa na dopaminę 
 174. Sercowo-twarzowo-skórny zespół
 175. Shwachmana-Diamonda zespół
 176. Sjögrena zespół
 177. Sneddona-Wilkinsona choroba
 178. Smitha-Lemliego-Opitza zespół 
 179. Smith-Magenis zespół
 180. Sotosa zespół
 181. Sudeck'a zespół - zespół odruchowej dystrofii współczulnej
 182. Suszonej śliwki zespół
 183. SWAN - zespoły chorobowe bez nazwy
 184. Syreny zespół 
 185. Sztywnego człowieka zespół
 186. Takayasu choroba
 187. Tako-Tsubo zespół - zespół złamanego serca
 188. Tanatoforyczna dysplazja
 189. Tay-Sascha choroba 
 190. Tetra-amelia zespół - amelia totalna 
 191. Tetrasomia 18
 192. Toczeń rumieniowaty układowy
 193. Toriello-Careya zespół
 194. Tracher-Collins zespół 
 195. Transaldolazy niedobór, TALDO zespół
 196. Trichotillomania
 197. Trisomia 22 kompletna
 198. Trisomia mozaikowa chromosomu 9
 199. Tyfus plamisty
 200. Tyrozynemia typu I
 201. Ushera zespół
 202. Westa zespół 
 203. Williamsa zespół
 204. Wilsona choroba
 205. Wolfa-Hirschhorna zespół
 206. Wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych - CFTD
 207. Wrodzony zespół miasteniczny
 208. Zanikowe boczne stwardnienie - SLA
 209. Zapętlanie tętnicy kręgowej - VALF (rzadka przyczyna szyjnej radikulopatii)
 210. Żebra szyjnego zespół

78 komentarzy:

 1. A coś o "desmosis cooli" będzie .Bardzo proszę Trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tekst o desmosis już jest: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2014/02/desmosis-coli-choroba-zagadka.html

   Usuń
  2. Zespół Sneddona-Wilkonsona / Dermatitis subcornealis pustulosa / trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby Pęcherzyk

   Usuń
 2. A ja poproszę o coś nt. Rubinstein Tayby Syndrome

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie również, ale proszę cierpliwie czekać :) Już wpisany został na listę.

   Usuń
 3. Ja poproszę informacje nt. niedoboru alfa 1-antytrypsyny

  OdpowiedzUsuń
 4. Dysplazja Ektodermalna

  OdpowiedzUsuń
 5. zespół CHARGE

  OdpowiedzUsuń
 6. Zespół przewlekłego zmęczenia... Wiem, potrzeba czasu
  Pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. poprosze inf o POPRZECZNYM ZAPALENIU RDZENIA KREGOWEGO,PROCES LECZENIA,DZIEKUJE,ELA

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam
  Ciekawa strona. Czy beda dostpne jakies informacje na temat zespolu CFC tj sercowo-twarzowo-skorny?

  OdpowiedzUsuń
 9. Będą, proszę o cierpliwość. :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Choruję na mioklonię podniebienia i mięsni śródusznych :(

  OdpowiedzUsuń
 11. Choruję na Erytromelalgię wtórną połącząną z niewiadomego pochodzenia procesem autoimmulologicznym.Minęło wiele bardzo ciężkich lat zanim dowiedziałam się co mi dolega.Odbyłam setki wizyt i jedyne co proponują lekarze to ogromne ilości bardzo silnych substancji znieczulających.Moje życie to przepalający ból w nogach,rękach i głowie,całą dobę.Brałam już wszystko co istnieje,w tej chwili już tylko buprenorfina i neuroleptyki.Nie ma godziny bez bólu,nie ma jednego normalnego dnia,nie ma zwyczajnie przespanej nocy.Niestety nie widzę tej jednostki chorobowej na liście chorób rzadkich.Bardzo proszę o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani, nie ma tej choroby tu w spisie, ponieważ jeszcze nie ma jej opisanej na blogu. Pracuję aktualnie nad dwoma opisami, Pani choroba będzie trzecia w kolejce. Poza tym byłabym wdzięczna za kontakt na mail: kasiaziaja@gmail.com

   Usuń
 12. O zespole Sotosa chętnie poczytam...

  OdpowiedzUsuń
 13. W spisie brak rzadkich lekoopornych epilepsji Zespółu Lennoxa-Gastauta , Zespółu Doose ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W spisie są choroby, które zostały już na blogu opisane. Wpiszę je do planów i pewnie za jakiś czas się pojawią opisy i pozycja w tutejszej liczbie chorób rzadkich.

   Usuń
 14. witam, homocystynuria!!!

  OdpowiedzUsuń
 15. witam.alkaptonuria!!!!

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy ktoś moze mi pomoc podejrzewają u mnie zespół Valf nic nie mogę znaleźć nt tego schorzenia. W rezonans jest tylko ze są to skrecone tetnice kregow i dlatego mam problemy z szyjnym odcinkiem kregoslupa.. dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę się upewnić, czy nazwa podana powyżej jest prawidłowa.

   Usuń
  2. Tak jest poprawna. Zespół VALF. Jeżeli można to poproszę do Pani maila w celu przesłania dokumentacji medycznej.

   Usuń
 17. A mój synek ma podejrzenie zespołu Ehlersa Danlosa a młodszy Aberrację Stukturalną Chromosomu 9...

  OdpowiedzUsuń
 18. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby? Czy jest to również rzadka choroba? W internecie mało informacji, nie pokrywających się

  OdpowiedzUsuń
 19. Nigdzie nic nie mogę znaleźć, a zdiagnozowano u syna HABC -zespół hipomielinizacji z zanikiem zwojów podstawnych i móżdżku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, na chwilę obecną nie jest jeszcze opisany tu na blogu. Podsyłam link do abstraktu o HABC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15944912

   Usuń
 20. Brakuje jeszcze choroby Willego - Pradera.

  OdpowiedzUsuń
 21. Witam, mój syn choruje na Zespół Lesch-Nyhana, to bardzo rzadka choroba - czy mogę liczyć na jej opisanie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ale chyba dopiero pod koniec maja...

   Usuń
  2. witam mój syn ma podejrzenie tego zespołu czy mogę prosic o adres e mail ? żeby porozmawiać . będę bardzo wdzięczna . pozdrawiam dominika

   Usuń
 22. Witam
  Fajnie by było dodać jeszcze i Twardzinę układową (sklerodermię)
  Bardzo bym o to prosiła

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam, Zespół Potocki -Lupski mikroduplikacja w regionie 17p11.2. Choroba została zdiagnozowana u mojego 2-letniego synka i jest po krótce opisana. Jeśli miałaby Pani więcej informacji na ten temat to będę wdzięczna.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Justyna

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam ja i moja córka mamy zespół gorlina getsa lekarz mówi że to rzatka choroba ale nie jest wpisana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie Gorlina-Goltza? Jest to choroba rzadka. Na blogu - co jest napisane u samej góry - zamieszczone są choroby, które są opisane na blogu, a nie wszystkie. Wszystkich nie da się tu zamieścić. Zapewne około 300 zostanie opisane na blogu i na tym może być koniec, ponieważ opisy trzeba też aktualizować.

   Usuń
  2. http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/08/zespo-gorlina-goltza-zespo-znamionowych.html

   Usuń
 25. Mogła by mi pani powiedzieć coś wiėcej ozespole Gorlina Goltza bo w genetyce pani powiedziała że badania są za drogie i nie refundowane i pozostało nam sie modlić a lekarze odesłali do internetu

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam
  U mojego brata w tym roku zdiagnozowano zespół Sapho, nie posiadam zbyt dużo informacji na ten temat, czy mogłabym prosić Panią o bardziej szczegółowy opis tej choroby?

  OdpowiedzUsuń
 27. czy ktoś z państwa miał styczność z choroba opsoklonie mioklonie u dziecka bez neuroblastoma,jesli tak proszę o pomoc,juz nie wiem gdzie mam się zwrocic.jestem ojcem 4 letniej dziewczynki.dziekuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Informacje o tym zespole znajdują się tutaj: http://cornetis.pl/artykul/5100.html

   Usuń
 28. czy macie jakies informacje o zespole Emanuel

  OdpowiedzUsuń
 29. Będę wdzięczna za opisanie mojej rzadkiej choroby genetycznej o nazwie "dysplazja kampomeliczna". Poszukuję też innych osób z diagnozowaną taką chorobą, aby dowiedzieć się jak inni sobie radzą z codziennym życiem i przede wszystkim, ile jest takich osób w Polsce i na świecie. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam, Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/10/dysplazja-kampomeliczna.html

   Usuń
 30. Czy mogę prosić o opisanie rzadkiej choroby genetycznej Wrodzony Zespół Miasteniczny ( w naszym przypadku związany z mutacja w genie RAPSN). Choroba została zdiagnozowana u mojego rocznego synka, jest krótko opisana i może Pani posiada więcej informacji.
  Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do końca roku powinien się pojawić opis.

   Usuń
 31. Witam, u syna zdiagnozowano delecję długiego ramienia chromosomu 6q (6q25.2q25.3).
  Czy jest szansa na opisanie w/w delecji?

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam, a czy opisana będzie również delecja 6q - długiego ramienia?

  OdpowiedzUsuń
 33. My mamy delecję krótkiego ramienia chromosomu 6. Zapraszamy do kontaktu facebook.com/KrzysBulczak lub BoWspanialeJestZycie@blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 34. Jeszcze zespół Ebsteina. Sama to mam

  OdpowiedzUsuń
 35. Zespół Walkera Warburga. Moja dwuletnia córka ma podejrzenie tej choroby.

  OdpowiedzUsuń
 36. u mojej córki stwierdzono "marker z chromosomu 18".co to jest?czy są podobne przypadki?gdzie szukać informacji?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 37. WITAM SERDECZNIE.Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat choroby 9p 21 Delecta.Nasz Synek urodził się z tą chorobą genetycznzną.Lekarze niewiele pomagają i tak mało o tym wiemy.PROSZĘ POMÓŻCIE. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 38. Zespół Muckle’a-Wellsa. Wiem, że niezwykle rzadkie schorzenie ale przez brak w wykazie chorób rzadkich niezwykle trudno ubiegać się o pomoc w leczeniu.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
 39. Dzień dobry,
  Zespół Ebsteina i HRHS, czy będą opisane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą, bo są w kolejce, ale trzeba długo poczekać.

   Usuń
 40. Zespol PHACES

  OdpowiedzUsuń
 41. Dzień dobry, Chciałam zapytać czy zwłóknienie zaotrzewnowe (choroba Ormonda) nie jest chorobą rzadką? Mąż choruje na tę chorobę i nie możemy znaleźć żadnego ośrodka, który podjąłby się jego leczenia.

  OdpowiedzUsuń
 42. witwm moja corka choruje od 2 lat na zespol kinsbornea i opskolonie mioklonie . proszę o pomoc gdzie można się leczyc

  OdpowiedzUsuń
 43. Wspaniała strona, podziwiam ogrom pracy w nią włożonej!!!

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam.
  Można jeszcze do tej listy dorzucić Zespół Chiari. Po informacje zapraszam do grupy na Facebooku " Zespół Chiari i jamistość rdzenia ".
  Chętnie dostarczę materiały do opisu tej choroby rzadkiejest. Pozdrawiam
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 45. Witam. Czy choroba charcota-marie-tooth(dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa) zalicza się do chorb rzadkich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze tak: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=166

   Usuń
 46. Witam. Interesuje mnie zespół Jenue. Ma Pani o nim jakieś informacje? Genetycy od 11 lat nie potrafią zdiagnozować mojego dziecka, wciąż nie wiemy jak nazywa się nasz wróg

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://www.orpha.net/data/patho/PL/ZespJeunea-PLplAbs283.pdf

   Usuń
 47. Witam.
  Czy będzie coś na temat Zespołu Kearnsa-Sayre’a?

  OdpowiedzUsuń
 48. Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci chorych na alkaptonurię.
  W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęliśmy program opieki na dziećmi z tą chorobą.
  Zapraszamy do kontaktu przez stronę www.alkaptonuria.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam czy jest szansa na jakies informacje o delecji w chromosomie 16?

  OdpowiedzUsuń
 50. Szukam informacje na temat zespołu Bindera

  OdpowiedzUsuń