Lista chorób rzadkich

 Opisanych na blogu:


***

Docelowo opisane zostanie 300 chorób. 
Na dzień dzisiejszy w kolejce do opisania jest 72. 
Wpisy trzeba też aktualizować, stąd ograniczenie liczbowe. 
Dla jednej osoby jest niemożliwe opracowywanie i aktualizowanie większej liczby chorób.
Jeśli ktoś chce pomóc (pro bono) 
w przygotowywaniu opisów, proszę o mail: 


***
 1. Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
 2. Aarskoga-Scotta zespół
 3. Abernethy'ego malformacja - wrodzona pozawątrobowa przetoka wrotno-systemowa
 4. Achondroplazja
 5. Adrenoleukodystrofia
 6. Alexandra choroba
 7. Alkaptonuria
 8. Alporta zespół
 9. Analgezja wrodzona
 10. Anencefalia - bezmózgowie
 11. Andersen-Tawila zespół
 12. Angelmana zespół
 13. Amputacje kończyn wrodzone
 14. Aperta zespół
 15. Argininobursztynianowa kwasica/acyduria
 16. Argyria
 17. Arlekinowa rybia łuska - płód Arlekin
 18. Autobrowaru zespół
 19. Bainbridge'a-Ropers'a zespół
 20. Bartha zespół - kwasica 3-metyloglutakonowa typu II
 21. Battena choroba - ceroidolipofuscynoza neuronalna 
 22. Bealsa zespół - wrodzona przykurczowa arachnodaktylia
 23. Beckwitha-Wiedemanna zespół 
 24. Behçeta choroba
 25. Birk-Barel zespół 
 26. Blomstrand letalna chondrodysplazja  
 27. Cabezasa zespół - niespecyficzna związana z chromosomem X niepełnosprawność umysłowa
 28. Canavan choroba
 29. Capgrasa zespół 
 30. Castlemana choroba
 31. CHARGE zespół
 32. Cherubizm
 33. CHILD zespół
 34. Child Frozen in Time 
 35. Cholera
 36. Chondrodysplazja punktowa
 37. Churga-Strauss zespół
 38. Cobba zespół
 39. Cornelii de Lange zespół 
 40. Cri du Chat zespół - zespół kociego krzyku
 41. Crushmanna-Steinerta choroba - dystrofia miotoniczna
 42. Cystynoza
 43. Częściowa trisomia ramienia długiego chromosomu 11
 44. De Barsy zespół
 45. Delecja 10q26 
 46. Delecje ramienia długiego chromosomu 6 (del6q)
 47. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 6 (del6p)
 48. Delecja terminalna ramienia długiego chormosomu 7
 49. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 9 (del9p)
 50. DeSanto-Shinawi zespół
 51. Dandy-Walkera zespół
 52. Dehydrogenazy acylokoenzymu A średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (MCAD)
 53. Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu niedobór
 54. Dercuma choroba 
 55. Desmosis coli
 56. Devica zespół
 57. Diastroficzna dysplazja 
 58. DiGeorge'a zespół
 59. Donohue zespół
 60. Dravet zespół
 61. Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku - RDP
 62. Ehlersa-Danlosa zespół 
 63. Ektodermalna dysplazja
 64. Encefalomiopatia mitochondrialna
 65. Erytromelalgia
 66. Fabry'ego choroba 
 67. Fahra choroba
 68. Fenyloketonuria
 69. Fregoliego zespół 
 70. Gangliozydoza GM1
 71. Gauchera choroba
 72. Geleofizyczna dysplazja
 73. Glikogenoza - wprowadzenie
 74. Glikogenoza typu I a i b - choroba von Gierkego
 75. Glikogenoza typu III a i b - zespół Forbesa-Coriego
 76. Glikogenoza typu VI - choroba Hersa 
 77. Glikogenoza typu IX 
 78. Glikogenoza typu XI - zespół Fanconiego-Bickela
 79. Glutarowa kwasica typu I 
 80. Glutarowa kwasica typu II
 81. Goldenhara zespół
 82. Gorlina-Goltza zespół
 83. Greenberg'a dysplazja
 84. Guillaina-Barrégo zespół
 85. Guzowate stwardnienie
 86. Hematohydrozja
 87. Hemochromatoza dziedziczna
 88. Hemofilia A
 89. Heterotopie istoty szarej
 90. Hialinoza uogólniona dziecięca 
 91. Hiperamonemia typu II, wrodzony niedobór OTC
 92. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 93. Hipofosfatazja
 94. Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna
 95. Hipoplazja serca lewego - HLHS
 96. Histiocytoza z komórek Langerhansa
 97. Homocystynuria
 98. Huntingtona choroba
 99. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 100. Insulinoma - wyspiak trzustki wydzielający insulinę
 101. Inwersja pericentryczna chromosomu 9 (uznawana za rodzaj kariotypu)
 102. Jacobsena zespół - zespół delecji terminalnej 11q
 103. Kabuki zespół 
 104. Kampomeliczna dysplazja
 105. Karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA niedobór (3-MCC)
 106. Kardiomiopatia restrykcyjna
 107. Kartagenera zespół
 108. Kinazy glicerolowej niedobór
 109. Kleefstra zespół
 110. Klippla-Feila zespół
 111. Krabbego choroba
 112. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka 
 113. Kręgowo-nasadowa dysplazja wrodzona
 114. Kufsa choroba
 115. Kwasica 3-metyloglutakonowa z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią
 116. Kwasica 3-metyloglutakonowa z głuchotą, encefalopatią i Leigh-podobnym zespołem (MEGDEL)
 117. Lamberta-Eatona zespół
 118. Larsena zespół
 119. LCHAD deficyt
 120. Leigha zespół
 121. Lescha-Nyhana zespół
 122. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą mózgu
 123. Lewandowsky'ego-Lutz'a dysplazja
 124. Liazy adenylobursztynianowej deficyt - niedobór ADSL
 125. Łamliwość kości wrodzona
 126. Marfana zespół
 127. Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera zespół
 128. MCAD deficyt
 129. Meckela zespół
 130. MED13L zespół haploinsuficjencji (opóźnienie rozwoju z dysmorfią twarzową i/lub bez wad serca )
 131. Melnick-Needles zespół
 132. Menkesa choroba
 133. Miastenia
 134. Mikrodelecja 2q33.1
 135. Mioklonie podniebienia miękkiego
 136. Miopatie wrodzone
 137. Mukopolisacharydoza typu 1H - zespół Hurler
 138. MULIBREY niskorosłość
 139. Nagera zespół
 140. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 141. NARP zespół 
 142. Neuroendokrynne guzy
 143. Niedobór alfa1-antytrypsyny
 144. Neurofibromatoza - choroba von Recklinghausena 
 145. Niemanna-Picka choroba
 146. Obręczowo-kończynowe dystrofie
 147. Ondyny klątwa
 148. Ośrodkowa moczówka prosta
 149. Pallistera-Hall zespół 
 150. Pallistera-Killian zespół
 151. Pasożytnicze bliźnięta
 152. Perlmana zespół
 153. Pęcherzowe oddzielanie naskórka 
 154. Pęcherzyca IgA
 155. Phelan-McDermid - delecja 22q13
 156. Pica
 157. Pierre-Robin sekwencja
 158. Pierścieniowy chromosom 13
 159. Pierwotna dyskineza rzęsek
 160. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 161. POEMS zespół
 162. Poprzeczny rozszczep twarzy
 163. Postępująca heteroplazja kostna
 164. Porfiria erytropoetyczna wrodzona
 165. Progeria
 166. Propionowa kwasica 
 167. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 168. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 169. Pseudohypoparatyroidyzm typu 1A - rzekoma niedoczynność przytarczyc
 170. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 171. Retta zespół 
 172. Reye'a zespół 
 173. Rickera choroba - dystrofia miotoniczna typu 2 
 174. Rodzinne migreny hemiplegiczne - FHM
 175. Rozszczep kręgosłupa
 176. Rubinsteina-Taybiego zespół
 177. Sacharazy-izomaltazy wrodzony niedobór (zespół autobrowaru)
 178. SAPHO zespół
 179. Seckela zespół 
 180. Segawy zespół, dystonia wrażliwa na dopaminę 
 181. Sercowo-twarzowo-skórny zespół
 182. Shwachmana-Diamonda zespół
 183. Sjögrena zespół
 184. Sneddona-Wilkinsona choroba
 185. Smitha-Lemliego-Opitza zespół 
 186. Smith-Magenis zespół
 187. Sotosa zespół
 188. Sudeck'a zespół - zespół odruchowej dystrofii współczulnej
 189. Suszonej śliwki zespół
 190. SWAN - zespoły chorobowe bez nazwy
 191. Syreny zespół 
 192. Sztywnego człowieka zespół
 193. Takayasu choroba
 194. Tako-Tsubo zespół - zespół złamanego serca
 195. Tanatoforyczna dysplazja
 196. Tay-Sascha choroba 
 197. Tetra-amelia zespół - amelia totalna 
 198. Tetrasomia 18
 199. Toczeń rumieniowaty układowy
 200. Toriello-Careya zespół
 201. Tracher-Collins zespół 
 202. Transaldolazy niedobór, TALDO zespół
 203. Trichotillomania
 204. Trisomia 22 kompletna
 205. Trisomia mozaikowa chromosomu 9
 206. Tyfus plamisty
 207. Tyrozynemia typu I
 208. Ushera zespół
 209. Westa zespół 
 210. Wiedemanna-Steinera zespół
 211. Williamsa zespół
 212. Wilsona choroba
 213. Wolfa-Hirschhorna zespół
 214. Wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych - CFTD
 215. Wrodzony zespół miasteniczny
 216. Zanikowe boczne stwardnienie - SLA
 217. Zapętlanie tętnicy kręgowej - VALF (rzadka przyczyna szyjnej radikulopatii)
 218. Żebra szyjnego zespół

84 komentarze:

 1. A coś o "desmosis cooli" będzie .Bardzo proszę Trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tekst o desmosis już jest: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2014/02/desmosis-coli-choroba-zagadka.html

   Usuń
  2. Zespół Sneddona-Wilkonsona / Dermatitis subcornealis pustulosa / trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby Pęcherzyk

   Usuń
 2. A ja poproszę o coś nt. Rubinstein Tayby Syndrome

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie również, ale proszę cierpliwie czekać :) Już wpisany został na listę.

   Usuń
 3. Ja poproszę informacje nt. niedoboru alfa 1-antytrypsyny

  OdpowiedzUsuń
 4. Dysplazja Ektodermalna

  OdpowiedzUsuń
 5. zespół CHARGE

  OdpowiedzUsuń
 6. Zespół przewlekłego zmęczenia... Wiem, potrzeba czasu
  Pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. poprosze inf o POPRZECZNYM ZAPALENIU RDZENIA KREGOWEGO,PROCES LECZENIA,DZIEKUJE,ELA

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam
  Ciekawa strona. Czy beda dostpne jakies informacje na temat zespolu CFC tj sercowo-twarzowo-skorny?

  OdpowiedzUsuń
 9. Będą, proszę o cierpliwość. :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Choruję na mioklonię podniebienia i mięsni śródusznych :(

  OdpowiedzUsuń
 11. Choruję na Erytromelalgię wtórną połącząną z niewiadomego pochodzenia procesem autoimmulologicznym.Minęło wiele bardzo ciężkich lat zanim dowiedziałam się co mi dolega.Odbyłam setki wizyt i jedyne co proponują lekarze to ogromne ilości bardzo silnych substancji znieczulających.Moje życie to przepalający ból w nogach,rękach i głowie,całą dobę.Brałam już wszystko co istnieje,w tej chwili już tylko buprenorfina i neuroleptyki.Nie ma godziny bez bólu,nie ma jednego normalnego dnia,nie ma zwyczajnie przespanej nocy.Niestety nie widzę tej jednostki chorobowej na liście chorób rzadkich.Bardzo proszę o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani, nie ma tej choroby tu w spisie, ponieważ jeszcze nie ma jej opisanej na blogu. Pracuję aktualnie nad dwoma opisami, Pani choroba będzie trzecia w kolejce. Poza tym byłabym wdzięczna za kontakt na mail: kasiaziaja@gmail.com

   Usuń
 12. O zespole Sotosa chętnie poczytam...

  OdpowiedzUsuń
 13. W spisie brak rzadkich lekoopornych epilepsji Zespółu Lennoxa-Gastauta , Zespółu Doose ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W spisie są choroby, które zostały już na blogu opisane. Wpiszę je do planów i pewnie za jakiś czas się pojawią opisy i pozycja w tutejszej liczbie chorób rzadkich.

   Usuń
 14. witam, homocystynuria!!!

  OdpowiedzUsuń
 15. witam.alkaptonuria!!!!

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy ktoś moze mi pomoc podejrzewają u mnie zespół Valf nic nie mogę znaleźć nt tego schorzenia. W rezonans jest tylko ze są to skrecone tetnice kregow i dlatego mam problemy z szyjnym odcinkiem kregoslupa.. dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę się upewnić, czy nazwa podana powyżej jest prawidłowa.

   Usuń
  2. Tak jest poprawna. Zespół VALF. Jeżeli można to poproszę do Pani maila w celu przesłania dokumentacji medycznej.

   Usuń
 17. A mój synek ma podejrzenie zespołu Ehlersa Danlosa a młodszy Aberrację Stukturalną Chromosomu 9...

  OdpowiedzUsuń
 18. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby? Czy jest to również rzadka choroba? W internecie mało informacji, nie pokrywających się

  OdpowiedzUsuń
 19. Nigdzie nic nie mogę znaleźć, a zdiagnozowano u syna HABC -zespół hipomielinizacji z zanikiem zwojów podstawnych i móżdżku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, na chwilę obecną nie jest jeszcze opisany tu na blogu. Podsyłam link do abstraktu o HABC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15944912

   Usuń
 20. Brakuje jeszcze choroby Willego - Pradera.

  OdpowiedzUsuń
 21. Witam, mój syn choruje na Zespół Lesch-Nyhana, to bardzo rzadka choroba - czy mogę liczyć na jej opisanie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ale chyba dopiero pod koniec maja...

   Usuń
  2. witam mój syn ma podejrzenie tego zespołu czy mogę prosic o adres e mail ? żeby porozmawiać . będę bardzo wdzięczna . pozdrawiam dominika

   Usuń
 22. Witam
  Fajnie by było dodać jeszcze i Twardzinę układową (sklerodermię)
  Bardzo bym o to prosiła

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam, Zespół Potocki -Lupski mikroduplikacja w regionie 17p11.2. Choroba została zdiagnozowana u mojego 2-letniego synka i jest po krótce opisana. Jeśli miałaby Pani więcej informacji na ten temat to będę wdzięczna.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Justyna

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam ja i moja córka mamy zespół gorlina getsa lekarz mówi że to rzatka choroba ale nie jest wpisana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie Gorlina-Goltza? Jest to choroba rzadka. Na blogu - co jest napisane u samej góry - zamieszczone są choroby, które są opisane na blogu, a nie wszystkie. Wszystkich nie da się tu zamieścić. Zapewne około 300 zostanie opisane na blogu i na tym może być koniec, ponieważ opisy trzeba też aktualizować.

   Usuń
  2. http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/08/zespo-gorlina-goltza-zespo-znamionowych.html

   Usuń
 25. Mogła by mi pani powiedzieć coś wiėcej ozespole Gorlina Goltza bo w genetyce pani powiedziała że badania są za drogie i nie refundowane i pozostało nam sie modlić a lekarze odesłali do internetu

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam
  U mojego brata w tym roku zdiagnozowano zespół Sapho, nie posiadam zbyt dużo informacji na ten temat, czy mogłabym prosić Panią o bardziej szczegółowy opis tej choroby?

  OdpowiedzUsuń
 27. czy ktoś z państwa miał styczność z choroba opsoklonie mioklonie u dziecka bez neuroblastoma,jesli tak proszę o pomoc,juz nie wiem gdzie mam się zwrocic.jestem ojcem 4 letniej dziewczynki.dziekuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Informacje o tym zespole znajdują się tutaj: http://cornetis.pl/artykul/5100.html

   Usuń
 28. czy macie jakies informacje o zespole Emanuel

  OdpowiedzUsuń
 29. Będę wdzięczna za opisanie mojej rzadkiej choroby genetycznej o nazwie "dysplazja kampomeliczna". Poszukuję też innych osób z diagnozowaną taką chorobą, aby dowiedzieć się jak inni sobie radzą z codziennym życiem i przede wszystkim, ile jest takich osób w Polsce i na świecie. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam, Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/10/dysplazja-kampomeliczna.html

   Usuń
 30. Czy mogę prosić o opisanie rzadkiej choroby genetycznej Wrodzony Zespół Miasteniczny ( w naszym przypadku związany z mutacja w genie RAPSN). Choroba została zdiagnozowana u mojego rocznego synka, jest krótko opisana i może Pani posiada więcej informacji.
  Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do końca roku powinien się pojawić opis.

   Usuń
 31. Witam, u syna zdiagnozowano delecję długiego ramienia chromosomu 6q (6q25.2q25.3).
  Czy jest szansa na opisanie w/w delecji?

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam, a czy opisana będzie również delecja 6q - długiego ramienia?

  OdpowiedzUsuń
 33. My mamy delecję krótkiego ramienia chromosomu 6. Zapraszamy do kontaktu facebook.com/KrzysBulczak lub BoWspanialeJestZycie@blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 34. Jeszcze zespół Ebsteina. Sama to mam

  OdpowiedzUsuń
 35. Zespół Walkera Warburga. Moja dwuletnia córka ma podejrzenie tej choroby.

  OdpowiedzUsuń
 36. u mojej córki stwierdzono "marker z chromosomu 18".co to jest?czy są podobne przypadki?gdzie szukać informacji?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 37. WITAM SERDECZNIE.Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat choroby 9p 21 Delecta.Nasz Synek urodził się z tą chorobą genetycznzną.Lekarze niewiele pomagają i tak mało o tym wiemy.PROSZĘ POMÓŻCIE. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 38. Zespół Muckle’a-Wellsa. Wiem, że niezwykle rzadkie schorzenie ale przez brak w wykazie chorób rzadkich niezwykle trudno ubiegać się o pomoc w leczeniu.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
 39. Dzień dobry,
  Zespół Ebsteina i HRHS, czy będą opisane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą, bo są w kolejce, ale trzeba długo poczekać.

   Usuń
 40. Zespol PHACES

  OdpowiedzUsuń
 41. Dzień dobry, Chciałam zapytać czy zwłóknienie zaotrzewnowe (choroba Ormonda) nie jest chorobą rzadką? Mąż choruje na tę chorobę i nie możemy znaleźć żadnego ośrodka, który podjąłby się jego leczenia.

  OdpowiedzUsuń
 42. witwm moja corka choruje od 2 lat na zespol kinsbornea i opskolonie mioklonie . proszę o pomoc gdzie można się leczyc

  OdpowiedzUsuń
 43. Wspaniała strona, podziwiam ogrom pracy w nią włożonej!!!

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam.
  Można jeszcze do tej listy dorzucić Zespół Chiari. Po informacje zapraszam do grupy na Facebooku " Zespół Chiari i jamistość rdzenia ".
  Chętnie dostarczę materiały do opisu tej choroby rzadkiejest. Pozdrawiam
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 45. Witam. Czy choroba charcota-marie-tooth(dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa) zalicza się do chorb rzadkich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze tak: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=166

   Usuń
 46. Witam. Interesuje mnie zespół Jenue. Ma Pani o nim jakieś informacje? Genetycy od 11 lat nie potrafią zdiagnozować mojego dziecka, wciąż nie wiemy jak nazywa się nasz wróg

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://www.orpha.net/data/patho/PL/ZespJeunea-PLplAbs283.pdf

   Usuń
 47. Witam.
  Czy będzie coś na temat Zespołu Kearnsa-Sayre’a?

  OdpowiedzUsuń
 48. Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci chorych na alkaptonurię.
  W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęliśmy program opieki na dziećmi z tą chorobą.
  Zapraszamy do kontaktu przez stronę www.alkaptonuria.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam czy jest szansa na jakies informacje o delecji w chromosomie 16?

  OdpowiedzUsuń
 50. Szukam informacje na temat zespołu Bindera

  OdpowiedzUsuń
 51. Szukam informacji na temat choroby - leukodystrofii (van der Knaapa). Zostało to u mnie stwierdzone, a w polskim internecie nie ma nic na ten temat. Są jedynie pojedyncze informacje na temat choroby na zagranicznych portalach, gdzie piszą, że na świecie 5-10 osób ma tę chorobę.

  OdpowiedzUsuń
 52. A cuchnięcie całego ciała, którego żaden lekarz nie jest w stanie zdiagnozować? Męczę się już z tym 30 lat, reemisje i wznowy. Pomocy!

  OdpowiedzUsuń
 53. Nadciśnienie płucne u dziecka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Pozdrawiam!

   Usuń
 54. Pani Kasiu, czy planuje Pani także opisać chorobę wegenera?
  Pozdrawiam Bogdan

  OdpowiedzUsuń