Lista chorób rzadkich

 Opisanych na blogu:


***

Docelowo opisane zostanie 300 chorób. 
Na dzień dzisiejszy w kolejce do opisania jest 72. 
Wpisy trzeba też aktualizować, stąd ograniczenie liczbowe. 
Dla jednej osoby jest niemożliwe opracowywanie i aktualizowanie większej liczby chorób.
Jeśli ktoś chce pomóc (pro bono) 
w przygotowywaniu opisów, proszę o mail: 


***
 1. Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
 2. Aarskoga-Scotta zespół
 3. Abernethy'ego malformacja - wrodzona pozawątrobowa przetoka wrotno-systemowa
 4. Achondroplazja
 5. Adrenoleukodystrofia
 6. Alexandra choroba
 7. Alkaptonuria
 8. Alporta zespół
 9. Analgezja wrodzona
 10. Anencefalia - bezmózgowie
 11. Andersen-Tawila zespół
 12. Angelmana zespół
 13. Amputacje kończyn wrodzone
 14. Aperta zespół
 15. Argininobursztynianowa kwasica/acyduria
 16. Argyria
 17. Arlekinowa rybia łuska - płód Arlekin
 18. Autobrowaru zespół
 19. Bainbridge'a-Ropers'a zespół
 20. Bartha zespół - kwasica 3-metyloglutakonowa typu II
 21. Battena choroba - ceroidolipofuscynoza neuronalna 
 22. Bealsa zespół - wrodzona przykurczowa arachnodaktylia
 23. Beckwitha-Wiedemanna zespół 
 24. Behçeta choroba
 25. Birk-Barel zespół 
 26. Blomstrand letalna chondrodysplazja  
 27. Cabezasa zespół - niespecyficzna związana z chromosomem X niepełnosprawność umysłowa
 28. Canavan choroba
 29. Capgrasa zespół 
 30. Castlemana choroba
 31. CHARGE zespół
 32. Cherubizm
 33. CHILD zespół
 34. Child Frozen in Time 
 35. Cholera
 36. Chondrodysplazja punktowa
 37. Churga-Strauss zespół
 38. Cobba zespół
 39. Cornelii de Lange zespół 
 40. Creutzfeldta-Jakoba choroba
 41. Cri du Chat zespół - zespół kociego krzyku
 42. Crushmanna-Steinerta choroba - dystrofia miotoniczna
 43. Currarino zespół
 44. Cystynoza
 45. Częściowa trisomia ramienia długiego chromosomu 11
 46. De Barsy zespół
 47. Delecja 10q26 
 48. Delecje ramienia długiego chromosomu 6 (del6q)
 49. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 6 (del6p)
 50. Delecja terminalna ramienia długiego chormosomu 7
 51. Delecje ramienia krótkiego chromosomu 9 (del9p)
 52. DeSanto-Shinawi zespół
 53. Dandy-Walkera zespół
 54. Dehydrogenazy acylokoencymu A bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (VLCAD)
 55. Dehydrogenazy acylokoenzymu A średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych niedobór (MCAD)
 56. Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu niedobór
 57. Dercuma choroba 
 58. Desmosis coli
 59. Devica zespół
 60. Diastroficzna dysplazja 
 61. DiGeorge'a zespół
 62. Donohue zespół
 63. Dravet zespół
 64. Dystonia-parkinsonizm o nagłym początku - RDP
 65. Ehlersa-Danlosa zespół 
 66. Ektodermalna dysplazja
 67. Emanuel zespół
 68. Encefalomiopatia mitochondrialna
 69. Erytromelalgia
 70. Fabry'ego choroba 
 71. Fahra choroba
 72. Fenyloketonuria
 73. Fregoliego zespół 
 74. Gangliozydoza GM1
 75. Gauchera choroba
 76. Geleofizyczna dysplazja
 77. Glikogenoza - wprowadzenie
 78. Glikogenoza typu I a i b - choroba von Gierkego
 79. Glikogenoza typu III a i b - zespół Forbesa-Coriego
 80. Glikogenoza typu VI - choroba Hersa 
 81. Glikogenoza typu IX 
 82. Glikogenoza typu XI - zespół Fanconiego-Bickela
 83. Glutarowa kwasica typu I 
 84. Glutarowa kwasica typu II
 85. Goldenhara zespół
 86. Gorlina-Goltza zespół
 87. Greenberg'a dysplazja
 88. Guillaina-Barrégo zespół
 89. Guzowate stwardnienie
 90. Hematohydrozja
 91. Hemochromatoza dziedziczna
 92. Hemofilia A
 93. Heterotopie istoty szarej
 94. Hialinoza uogólniona dziecięca 
 95. Hiperamonemia typu II, wrodzony niedobór OTC
 96. Hiperkaliemiczne porażenie okresowe
 97. Hipertrichoza wrodzona uogólniona
 98. Hipofosfatazja
 99. Hipohydrotyczna dysplazja ektodermalna
 100. Hipokaliemiczne porażenie okresowe
 101. Hipoplazja serca lewego - HLHS
 102. Histiocytoza z komórek Langerhansa
 103. Homocystynuria
 104. Huntingtona choroba
 105. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 106. Insulinoma - wyspiak trzustki wydzielający insulinę
 107. Inwersja pericentryczna chromosomu 9 (uznawana za rodzaj kariotypu)
 108. Jacobsena zespół - zespół delecji terminalnej 11q
 109. Joubert zespół 
 110. Kabuki zespół 
 111. Kampomeliczna dysplazja
 112. Karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA niedobór (3-MCC)
 113. Kardiomiopatia restrykcyjna
 114. Kartagenera zespół
 115. Kinazy glicerolowej niedobór
 116. Kleefstra zespół
 117. Klippla-Feila zespół
 118. Krabbego choroba
 119. Kręgowo-nasadowo-przynasadowa dysplazja typu Strudwicka 
 120. Kręgowo-nasadowa dysplazja wrodzona
 121. Kufor-Rakeb zespół
 122. Kufsa choroba
 123. Kwasica 3-metyloglutakonowa z zaćmą, zajęciem układu nerwowego i neutropenią
 124. Kwasica 3-metyloglutakonowa z głuchotą, encefalopatią i Leigh-podobnym zespołem (MEGDEL)
 125. Lamberta-Eatona zespół
 126. Larsena zespół
 127. LCHAD deficyt
 128. Leigha zespół
 129. Lescha-Nyhana zespół
 130. Leukoencefalopatia z zanikającą istotą białą mózgu
 131. Lewandowsky'ego-Lutz'a dysplazja
 132. Liazy adenylobursztynianowej deficyt - niedobór ADSL
 133. Łamliwość kości wrodzona
 134. Marfana zespół
 135. Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera zespół
 136. MCAD deficyt
 137. Meckela zespół
 138. MED13L zespół haploinsuficjencji (opóźnienie rozwoju z dysmorfią twarzową i/lub bez wad serca )
 139. Melnick-Needles zespół
 140. Menkesa choroba
 141. Miastenia
 142. Mikrodelecja 2q33.1
 143. Mioklonie podniebienia miękkiego
 144. Miopatie wrodzone
 145. Moyamoya choroba
 146. Mukopolisacharydoza typu 1H - zespół Hurler
 147. Mukowiscydoza
 148. MULIBREY niskorosłość
 149. Nagera zespół
 150. Naprzemienna hemiplegia dziecięca - AHC
 151. NARP zespół 
 152. Neuroendokrynne guzy
 153. Niedobór alfa1-antytrypsyny
 154. Neurodegeneracja związana z odkładaniem żelaza - NBIA
 155. Neurofibromatoza - choroba von Recklinghausena 
 156. Niemanna-Picka choroba
 157. Obręczowo-kończynowe dystrofie
 158. Ondyny klątwa
 159. Ośrodkowa moczówka prosta
 160. Pallistera-Hall zespół 
 161. Pallistera-Killian zespół
 162. Pasożytnicze bliźnięta
 163. Perlmana zespół
 164. Pęcherzowe oddzielanie naskórka 
 165. Pęcherzyca IgA
 166. Phelan-McDermid - delecja 22q13
 167. Pica
 168. Pierre-Robin sekwencja
 169. Pierścieniowy chromosom 13
 170. Pierwotna dyskineza rzęsek
 171. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
 172. POEMS zespół
 173. Poprzeczny rozszczep twarzy
 174. Postępująca heteroplazja kostna
 175. Porfiria erytropoetyczna wrodzona
 176. Progeria
 177. Propionowa kwasica 
 178. Przynasadowa dysplazja typu Jansena
 179. Przynasadowe dysplazje - Schmida i McKusicka
 180. Pseudohypoparatyroidyzm typu 1A - rzekoma niedoczynność przytarczyc
 181. Pseudoxanthoma elasticum
 182. Rdzeniowy zanik mięśni - SMA
 183. Retta zespół 
 184. Reye'a zespół 
 185. Rickera choroba - dystrofia miotoniczna typu 2 
 186. Rodzinne migreny hemiplegiczne - FHM
 187. Rozszczep kręgosłupa
 188. Rubinsteina-Taybiego zespół
 189. Sacharazy-izomaltazy wrodzony niedobór (zespół autobrowaru)
 190. SAPHO zespół
 191. Seckela zespół 
 192. Segawy zespół, dystonia wrażliwa na dopaminę 
 193. Sercowo-twarzowo-skórny zespół
 194. Shwachmana-Diamonda zespół
 195. Sjögrena zespół
 196. Sneddona-Wilkinsona choroba
 197. Smitha-Lemliego-Opitza zespół 
 198. Smith-Magenis zespół
 199. Sotosa zespół
 200. Sudeck'a zespół - zespół odruchowej dystrofii współczulnej
 201. Suszonej śliwki zespół
 202. SWAN - zespoły chorobowe bez nazwy
 203. Syreny zespół 
 204. Sztywnego człowieka zespół
 205. Takayasu choroba
 206. Tako-Tsubo zespół - zespół złamanego serca
 207. Tanatoforyczna dysplazja
 208. Tay-Sascha choroba 
 209. Tetra-amelia zespół - amelia totalna 
 210. Tetrasomia 18
 211. Toczeń rumieniowaty układowy
 212. Toriello-Careya zespół
 213. Tracher-Collins zespół 
 214. Transaldolazy niedobór, TALDO zespół
 215. Trichotillomania
 216. Trisomia 22 kompletna
 217. Trisomia mozaikowa chromosomu 9
 218. Tyfus plamisty
 219. Tyrozynemia typu I
 220. Ushera zespół
 221. Westa zespół 
 222. Wiedemanna-Steinera zespół
 223. Williamsa zespół
 224. Wilsona choroba
 225. Wolfa-Hirschhorna zespół
 226. Wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych - CFTD
 227. Wrodzony zespół miasteniczny
 228. Zanikowe boczne stwardnienie - SLA
 229. Zapętlanie tętnicy kręgowej - VALF (rzadka przyczyna szyjnej radikulopatii)
 230. Żebra szyjnego zespół

94 komentarze:

 1. A coś o "desmosis cooli" będzie .Bardzo proszę Trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tekst o desmosis już jest: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2014/02/desmosis-coli-choroba-zagadka.html

   Usuń
  2. Zespół Sneddona-Wilkonsona / Dermatitis subcornealis pustulosa / trudno coś konkretnego znaleźć na temat tej choroby Pęcherzyk

   Usuń
 2. A ja poproszę o coś nt. Rubinstein Tayby Syndrome

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będzie również, ale proszę cierpliwie czekać :) Już wpisany został na listę.

   Usuń
 3. Ja poproszę informacje nt. niedoboru alfa 1-antytrypsyny

  OdpowiedzUsuń
 4. Dysplazja Ektodermalna

  OdpowiedzUsuń
 5. zespół CHARGE

  OdpowiedzUsuń
 6. Zespół przewlekłego zmęczenia... Wiem, potrzeba czasu
  Pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. poprosze inf o POPRZECZNYM ZAPALENIU RDZENIA KREGOWEGO,PROCES LECZENIA,DZIEKUJE,ELA

  OdpowiedzUsuń
 8. Witam
  Ciekawa strona. Czy beda dostpne jakies informacje na temat zespolu CFC tj sercowo-twarzowo-skorny?

  OdpowiedzUsuń
 9. Będą, proszę o cierpliwość. :)

  OdpowiedzUsuń
 10. Choruję na mioklonię podniebienia i mięsni śródusznych :(

  OdpowiedzUsuń
 11. Choruję na Erytromelalgię wtórną połącząną z niewiadomego pochodzenia procesem autoimmulologicznym.Minęło wiele bardzo ciężkich lat zanim dowiedziałam się co mi dolega.Odbyłam setki wizyt i jedyne co proponują lekarze to ogromne ilości bardzo silnych substancji znieczulających.Moje życie to przepalający ból w nogach,rękach i głowie,całą dobę.Brałam już wszystko co istnieje,w tej chwili już tylko buprenorfina i neuroleptyki.Nie ma godziny bez bólu,nie ma jednego normalnego dnia,nie ma zwyczajnie przespanej nocy.Niestety nie widzę tej jednostki chorobowej na liście chorób rzadkich.Bardzo proszę o informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Droga Pani, nie ma tej choroby tu w spisie, ponieważ jeszcze nie ma jej opisanej na blogu. Pracuję aktualnie nad dwoma opisami, Pani choroba będzie trzecia w kolejce. Poza tym byłabym wdzięczna za kontakt na mail: kasiaziaja@gmail.com

   Usuń
 12. O zespole Sotosa chętnie poczytam...

  OdpowiedzUsuń
 13. W spisie brak rzadkich lekoopornych epilepsji Zespółu Lennoxa-Gastauta , Zespółu Doose ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W spisie są choroby, które zostały już na blogu opisane. Wpiszę je do planów i pewnie za jakiś czas się pojawią opisy i pozycja w tutejszej liczbie chorób rzadkich.

   Usuń
 14. witam, homocystynuria!!!

  OdpowiedzUsuń
 15. witam.alkaptonuria!!!!

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy ktoś moze mi pomoc podejrzewają u mnie zespół Valf nic nie mogę znaleźć nt tego schorzenia. W rezonans jest tylko ze są to skrecone tetnice kregow i dlatego mam problemy z szyjnym odcinkiem kregoslupa.. dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę się upewnić, czy nazwa podana powyżej jest prawidłowa.

   Usuń
  2. Tak jest poprawna. Zespół VALF. Jeżeli można to poproszę do Pani maila w celu przesłania dokumentacji medycznej.

   Usuń
 17. A mój synek ma podejrzenie zespołu Ehlersa Danlosa a młodszy Aberrację Stukturalną Chromosomu 9...

  OdpowiedzUsuń
 18. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby? Czy jest to również rzadka choroba? W internecie mało informacji, nie pokrywających się

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapalenie wątroby jest dosyć rzadka, ale jest dużo rodzajów "odrzucania" poszczególnych organów. Ja mam autoimmunologiczne zapalenie wątroby

   Usuń
 19. Nigdzie nic nie mogę znaleźć, a zdiagnozowano u syna HABC -zespół hipomielinizacji z zanikiem zwojów podstawnych i móżdżku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, na chwilę obecną nie jest jeszcze opisany tu na blogu. Podsyłam link do abstraktu o HABC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15944912

   Usuń
 20. Brakuje jeszcze choroby Willego - Pradera.

  OdpowiedzUsuń
 21. Witam, mój syn choruje na Zespół Lesch-Nyhana, to bardzo rzadka choroba - czy mogę liczyć na jej opisanie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, ale chyba dopiero pod koniec maja...

   Usuń
  2. witam mój syn ma podejrzenie tego zespołu czy mogę prosic o adres e mail ? żeby porozmawiać . będę bardzo wdzięczna . pozdrawiam dominika

   Usuń
 22. Witam
  Fajnie by było dodać jeszcze i Twardzinę układową (sklerodermię)
  Bardzo bym o to prosiła

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Witam, Zespół Potocki -Lupski mikroduplikacja w regionie 17p11.2. Choroba została zdiagnozowana u mojego 2-letniego synka i jest po krótce opisana. Jeśli miałaby Pani więcej informacji na ten temat to będę wdzięczna.
  Dziękuję i pozdrawiam
  Justyna

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam ja i moja córka mamy zespół gorlina getsa lekarz mówi że to rzatka choroba ale nie jest wpisana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie Gorlina-Goltza? Jest to choroba rzadka. Na blogu - co jest napisane u samej góry - zamieszczone są choroby, które są opisane na blogu, a nie wszystkie. Wszystkich nie da się tu zamieścić. Zapewne około 300 zostanie opisane na blogu i na tym może być koniec, ponieważ opisy trzeba też aktualizować.

   Usuń
  2. http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/08/zespo-gorlina-goltza-zespo-znamionowych.html

   Usuń
 25. Mogła by mi pani powiedzieć coś wiėcej ozespole Gorlina Goltza bo w genetyce pani powiedziała że badania są za drogie i nie refundowane i pozostało nam sie modlić a lekarze odesłali do internetu

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam
  U mojego brata w tym roku zdiagnozowano zespół Sapho, nie posiadam zbyt dużo informacji na ten temat, czy mogłabym prosić Panią o bardziej szczegółowy opis tej choroby?

  OdpowiedzUsuń
 27. czy ktoś z państwa miał styczność z choroba opsoklonie mioklonie u dziecka bez neuroblastoma,jesli tak proszę o pomoc,juz nie wiem gdzie mam się zwrocic.jestem ojcem 4 letniej dziewczynki.dziekuje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam. Informacje o tym zespole znajdują się tutaj: http://cornetis.pl/artykul/5100.html

   Usuń
 28. czy macie jakies informacje o zespole Emanuel

  OdpowiedzUsuń
 29. Będę wdzięczna za opisanie mojej rzadkiej choroby genetycznej o nazwie "dysplazja kampomeliczna". Poszukuję też innych osób z diagnozowaną taką chorobą, aby dowiedzieć się jak inni sobie radzą z codziennym życiem i przede wszystkim, ile jest takich osób w Polsce i na świecie. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam, Gosia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę: http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2015/10/dysplazja-kampomeliczna.html

   Usuń
 30. Czy mogę prosić o opisanie rzadkiej choroby genetycznej Wrodzony Zespół Miasteniczny ( w naszym przypadku związany z mutacja w genie RAPSN). Choroba została zdiagnozowana u mojego rocznego synka, jest krótko opisana i może Pani posiada więcej informacji.
  Z góry dziękuje i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 31. Witam, u syna zdiagnozowano delecję długiego ramienia chromosomu 6q (6q25.2q25.3).
  Czy jest szansa na opisanie w/w delecji?

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam, a czy opisana będzie również delecja 6q - długiego ramienia?

  OdpowiedzUsuń
 33. My mamy delecję krótkiego ramienia chromosomu 6. Zapraszamy do kontaktu facebook.com/KrzysBulczak lub BoWspanialeJestZycie@blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 34. Jeszcze zespół Ebsteina. Sama to mam

  OdpowiedzUsuń
 35. Zespół Walkera Warburga. Moja dwuletnia córka ma podejrzenie tej choroby.

  OdpowiedzUsuń
 36. u mojej córki stwierdzono "marker z chromosomu 18".co to jest?czy są podobne przypadki?gdzie szukać informacji?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 37. WITAM SERDECZNIE.Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat choroby 9p 21 Delecta.Nasz Synek urodził się z tą chorobą genetycznzną.Lekarze niewiele pomagają i tak mało o tym wiemy.PROSZĘ POMÓŻCIE. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 38. Zespół Muckle’a-Wellsa. Wiem, że niezwykle rzadkie schorzenie ale przez brak w wykazie chorób rzadkich niezwykle trudno ubiegać się o pomoc w leczeniu.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
 39. Dzień dobry,
  Zespół Ebsteina i HRHS, czy będą opisane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą, bo są w kolejce, ale trzeba długo poczekać.

   Usuń
 40. Zespol PHACES

  OdpowiedzUsuń
 41. Dzień dobry, Chciałam zapytać czy zwłóknienie zaotrzewnowe (choroba Ormonda) nie jest chorobą rzadką? Mąż choruje na tę chorobę i nie możemy znaleźć żadnego ośrodka, który podjąłby się jego leczenia.

  OdpowiedzUsuń
 42. witwm moja corka choruje od 2 lat na zespol kinsbornea i opskolonie mioklonie . proszę o pomoc gdzie można się leczyc

  OdpowiedzUsuń
 43. Wspaniała strona, podziwiam ogrom pracy w nią włożonej!!!

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam.
  Można jeszcze do tej listy dorzucić Zespół Chiari. Po informacje zapraszam do grupy na Facebooku " Zespół Chiari i jamistość rdzenia ".
  Chętnie dostarczę materiały do opisu tej choroby rzadkiejest. Pozdrawiam
  Ania

  OdpowiedzUsuń
 45. Witam. Czy choroba charcota-marie-tooth(dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa) zalicza się do chorb rzadkich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeszcze tak: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=166

   Usuń
 46. Witam. Interesuje mnie zespół Jenue. Ma Pani o nim jakieś informacje? Genetycy od 11 lat nie potrafią zdiagnozować mojego dziecka, wciąż nie wiemy jak nazywa się nasz wróg

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://www.orpha.net/data/patho/PL/ZespJeunea-PLplAbs283.pdf

   Usuń
 47. Witam.
  Czy będzie coś na temat Zespołu Kearnsa-Sayre’a?

  OdpowiedzUsuń
 48. Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci chorych na alkaptonurię.
  W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęliśmy program opieki na dziećmi z tą chorobą.
  Zapraszamy do kontaktu przez stronę www.alkaptonuria.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam czy jest szansa na jakies informacje o delecji w chromosomie 16?

  OdpowiedzUsuń
 50. Szukam informacje na temat zespołu Bindera

  OdpowiedzUsuń
 51. Szukam informacji na temat choroby - leukodystrofii (van der Knaapa). Zostało to u mnie stwierdzone, a w polskim internecie nie ma nic na ten temat. Są jedynie pojedyncze informacje na temat choroby na zagranicznych portalach, gdzie piszą, że na świecie 5-10 osób ma tę chorobę.

  OdpowiedzUsuń
 52. A cuchnięcie całego ciała, którego żaden lekarz nie jest w stanie zdiagnozować? Męczę się już z tym 30 lat, reemisje i wznowy. Pomocy!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może to trimetyloaminuria? Niedobór enzymu utleniającego trimetyloaminę.

   Usuń
 53. Nadciśnienie płucne u dziecka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Pozdrawiam!

   Usuń
 54. Pani Kasiu, czy planuje Pani także opisać chorobę wegenera?
  Pozdrawiam Bogdan

  OdpowiedzUsuń
 55. A czy zespół Axenfelda-Riegera bedzie na tej liście?

  OdpowiedzUsuń
 56. Witam. Ja proszę o Pitt Hopkins syndrome.

  OdpowiedzUsuń
 57. Będzie może planowany wpis o chorobie San Flippo? Niedawno pojawił się lek łagodzący objawy, opracowany przez polski zespół dra Grzegorza Węgrzyna.

  OdpowiedzUsuń
 58. Witam, czy jest szans na wiecej informacji dotyczacej terminalnej duplikacji chromosomu pary 2 (2p25.3-p25.2) oraz terminalna delecja chromosomu pary 12 (12p33.33-p12.32).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 59. Witam, czy jest szans na wiecej informacji dotyczacej terminalnej duplikacji chromosomu pary 2 (2p25.3-p25.2) oraz terminalna delecja chromosomu pary 12 (12p33.33-p12.32).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 60. Zespół Schmidta Fraccaro.Rzadka choroba genetyczna.Córka lat 5 szukam pomocy.

  OdpowiedzUsuń
 61. Witam. Czy będą informacje o Zespole Nijmegen?

  OdpowiedzUsuń
 62. Zespół OMS (opsoklonii-mioklonii) in. Zespoł Kinsbourna

  OdpowiedzUsuń