Kalendarz

Coraz częściej spotykamy w kalendarzach nowe "święta", które mają na celu zwiększenie świadomości i uwrażliwianie ludzi na pewne ważne tematy. W tym poście znajdują się póki co trzy dni, które warto mieć na uwadze każdego roku...

STYCZEŃ 
18 stycznia: Międzynarodowy Dzień AHC - naprzemiennej hemiplegii dziecięcej
24 stycznia: Dzień Świadomości Zespołu Möbiusa

LUTY
Miesiąc luty: Miesiąc Świadomości Zespołu Turnera
15 luty: Międzynarodowy Dzień Angelmana
Ostatni dzień lutego: Dzień Chorób Rzadkich
Ostatni tydzień lutego: Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

MARZEC
16 marca: Dzień Rudych Warkoczy - Dzień solidarności z dziećmi zmagającymi się z chorobą Niemanna-Picka


KWIECIEŃ
15 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Pompego
17 kwietnia: Światowy Dzień Hemofilii
23 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Świadomości Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
25 kwietnia 2014: Dzień Dzieci Niezdiagnozowanych

MAJ
Miesiąc maj: Miesiąc Świadomości Zespołu Ehlersa-Danlosa
Miesiąc maj: Miesiąc Świadomości dla Zespołu Dandy-Walker'a
7 maja: Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego
8 maja: Międzynarodowy Dzień Talasemii
10 maja: Światowy Dzień Tocznia
12 maja: Ogólnopolskie Dzień Wiedzy o Akromegalii
15 maja: Światowy Dzień Chorych na Mukopolisacharydozę
16 maja: Dzień Pacjenta z Zespołem Ehlersa-Danlosa i Dzień Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE)
18 maja: Światowy Dzień Świadomości o Zespole Di George'a

CZERWIEC
2-8 czerwca: Tydzień Świadomości Rzadkich Zaburzeń Chromosomalnych
8 czerwca: Światowy Dzień Guza Mózgu
9 czerwca: Międzynarodowy Dzień Chorych na Zespół Antyfosfolipidowy (APS)

LIPIEC
26 lipca: Międzynarodowy Dzień Gaucher'a

SIERPIEŃ
Sierpień: Miesiąc Świadomości SMA (rdzeniowy zanik mięśni)
25-31 sierpień: Tydzień Wiedzy o Glikogenozie

WRZESIEŃ
Wrzesień: Miesiąc Świadomości Leukodystrofii
8 września: Światowy Dzień Mukowiscydozy
15-21 września: Światowy Tydzień Chorób Mitochondrialnych
15 września: Światowy Dzień Chłoniaka
22 września: Światowy Dzień Przewlekłej Białaczki Szpikowej (CML)
25 września: Międzynarodowy Dzień Świadomości Ataksji

PAŹDZIERNIK
Miesiąc październik: Miesiąc Świadomości Zespołu Retta i zespołu Kabuki
25-31 października: Międzynarodowy Dzień Świadomości o Epidermolysis Bullosa
23 października: Dzień Zespołu Kabuki
24 października: Światowy Dzień Rozszczepu Kręgosłupa
26 października - 1 listopada: Międzynarodowy Tydzień Świadomości Guza Mózgu
30 października: Dzień Świadomości Hipofosfatazji

LISTOPAD
6 listopada: Dzień Pacjenta z NMO (chorobą Devica)
8 listopada: Dzień Jedności z Osobami z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi
10 listopada: Dzień Guzów Neuroendokrynnych
14 listopada: Międzynarodowy Dzień CCHS (Klątwa Ondyny)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz