Kalendarz

Coraz częściej spotykamy w kalendarzach nowe "święta", które mają na celu zwiększenie świadomości i uwrażliwianie ludzi na pewne ważne tematy. W tym poście znajdują się póki co trzy dni, które warto mieć na uwadze każdego roku...

STYCZEŃ
18 stycznia: Międzynarodowy Dzień AHC - naprzemiennej hemiplegii dziecięcej
24 stycznia: Dzień Świadomości Zespołu Möbiusa

LUTY
Miesiąc luty: Miesiąc Świadomości Zespołu Turnera
15 luty: Międzynarodowy Dzień Angelmana
Ostatni dzień lutego: Dzień Chorób Rzadkich
Ostatni tydzień lutego: Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

MARZEC
Miesiąc marzec: Miesiąc Heterotopii Neuronalnych
16 marca: Dzień Rudych Warkoczy - Dzień solidarności z dziećmi zmagającymi się z chorobą Niemanna-Picka

KWIECIEŃ
15 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Pompego
16 kwietnia: Dzień Zespołu Wolfa-Hirschhorna
17 kwietnia: Światowy Dzień Hemofilii
23 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Świadomości Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
25 kwietnia 2014: Dzień Dzieci Niezdiagnozowanych

MAJ
Miesiąc maj: Miesiąc Świadomości Zespołu Ehlersa-Danlosa, Zespołu Dandy-Walker'a, Von Hippel-Lindau'a, Rybiej Łuski i Jamistości Rdzenia
5 maja: Światowy Dzień Nadciśnienia Płucnego
6 maja: Wishbone Day: Międzynarodowy Dzień Wrodzonej Łamliwości Kości
8 maja: Międzynarodowy Dzień Talasemii
9 maja: Dzień zespołu Cornelii de Lange
10 maja: Światowy Dzień Tocznia
12 maja: Ogólnopolskie Dzień Wiedzy o Akromegalii/ Dzień Fibromialgii
15 maja: Światowy Dzień Chorych na Mukopolisacharydozę
16 maja: Dzień Pacjenta z Zespołem Ehlersa-Danlosa i Dzień Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE)
18 maja: Światowy Dzień Świadomości o Zespole Di George'a
26 maja: Światowy Dzień Chłoniaka limfatycznego i Choroby Gorhama


CZERWIEC
2-8 czerwca: Tydzień Świadomości Rzadkich Zaburzeń Chromosomalnych
8 czerwca: Światowy Dzień Guza Mózgu
9 czerwca: Międzynarodowy Dzień Chorych na Zespół Antyfosfolipidowy (APS)
13 czerwca: Międzynarodowy Dzień Albinizmu
19 czerwca: Światowy Dzień Anemii Siepowatokrwinkowej
21 czerwca: Światowy Dzień Aniridii - braku tęczówki oka
21-18 czerwca: Tydzień Szpiczaka
23 czerwca: Dzień Zespołu Dravett
29 czerwca: Światowy Dzień Twardziny

LIPIEC
Miesiąc lipiec: Miesiąc zespołu Cockayne'a i Trichotiodystrofii
5 lipca: Światowy Dzień Pseudohipoparatyroidyzmu
31 lipca: Dzień zespołu Cockayne'a i Trichotiodystrofii

SIERPIEŃ
Sierpień: Miesiąc Świadomości SMA (rdzeniowy zanik mięśni)
7 sierpnia: Światowy Dzień Heterotopii Neuronalnych
25-31 sierpień: Tydzień Wiedzy o Glikogenozie

WRZESIEŃ
Wrzesień: Miesiąc Świadomości Leukodystrofii
7 września: Światowy Dzień Dystrofii Duchennea
8 września: Światowy Dzień Mukowiscydozy
15-21 września: Światowy Tydzień Chorób Mitochondrialnych
15 września: Światowy Dzień Chłoniaka
16 września: Dzień Zespołu Ushera
16-14 września: Światowy Tydzień Idiopatycznego Zwłóknienia Płuc
19 września: Światowy Dzień Świadomości Rozwarstwienia Aorty
22 września: Światowy Dzień Przewlekłej Białaczki Szpikowej (CML)
25 września: Międzynarodowy Dzień Świadomości Ataksji

PAŹDZIERNIK
Miesiąc październik: Miesiąc Świadomości Zespołu Retta i zespołu Kabuki
1 października: Międzynarodowy Dzień Gaucher'a
23 października: Dzień Zespołu Kabuki
25 października: Światowy Dzień Rozszczepu Kręgosłupa i Wodogłowia
25-31 października: Międzynarodowy Tydzień Świadomości Epidemolysis Bullosa
30 października: Dzień Świadomości Hipofosfatazji

LISTOPAD
Miesiąc listopad: Miesiąc Nadciśnienia Płucnego
Miesiąc listopad: Miesiąc KCNB1
Miesiąc listopad: Miesiąc zespołu DiGeorga
1 listopada: "Barwinkowy Dzień" - dzień otwierający Miesiąc Nadciśnienia Płucnego
6 listopada: Dzień Pacjenta z NMO (chorobą Devica)
8 listopada: Dzień Jedności z Osobami z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi
10 listopada: Dzień Guzów Neuroendokrynnych
14 listopada: Międzynarodowy Dzień CCHS (Klątwa Ondyny)
14 listopada: Dzień KCNB1
17 listopada: Światowy Dzień Zespołu Smith-Magenis
20-26 listopada: Tydzień Mukowiscydozy
22 listopada: Dzień Zespołu Emanuela

GRUDZIEŃ
1-7 grudnia: Tydzień Choroby Leśniowskiego-Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego
7 grudnia: Dzień Zespołu Transfuzji Międzypłodowej

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza