niedziela, 27 stycznia 2013

Zespół NARP - zaburzenie mitochondrialne

Neurogenna miopatia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, czyli zespół NARP (ang. neuropathy, ataxia, pigmentary retinopathy) to klinicznie heterogenny (niejednorodny) stan chorobowy charakteryzujący się często połączeniem neuropatii czuciowo-ruchowej, ataksji móżdżkowej oraz barwnikowej retinopatii (zwyrodnienie siatkówki). Zespół NARP najczęściej uaktywnia się u adolescentów i młodych dorosłych, rzadko u dzieci i zaliczany jest do zaburzeń mitochondrialnych.

Nazwy choroby: neurogenna miopatia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, zespół NARP, neuropathy, ataxia, pigmentary retinopathy

Rozpowszechnienie: 1-9:100 000

Przyczyny i dziedziczenie
NARP dziedziczy się w linii matczynej, związany z mutacją punktową 8993T> G w genie MTATP6, DNA mitochondrialnego, kodującego podjednostkę 6 mitochondrialnej ATP-azy (syntazy ATP). Mutacja 8993T> G powoduje zamianę aminokwasów highly conserved leucine 156 (wysoce konserwatywna leucyna 156) na argininę (L156R) i prowadzi od poważnych zaburzeń syntezowania ATP mitochondrialnego, zmniejszenia produkcji energii komórkowej i w efekcie śmierci komórki, szczególnie w tkankach wysoce zależnych od fosforylacji oksydacyjnej, jak mózg i siatkówka oka.

Mutacja ta występuje również u 8-10% pacjentów z zespołem Leigha. Przypadki te są tradycyjnie definiowane jako dziedziczony w linii matczynej zespół Leigha (maternally-inherited Leigh syndrome , MILS). MILS jest najcięższą postacią zespołu NARP i zwykle przejawia się w kolejnych pokoleniach osób dotkniętych wadą (pseudo-antycypacja).

Obraz kliniczny
Obejmuje kombinację następujących objawów:
- wczesna retinopatia o charakterze „ziaren soli i pieprzu;
- retinopatia barwnikowa siatkówki;
- oczopląs (drgania gałek ocznych);
- ślepota;
- opóźnienie rozwoju;
- demencja (otępienie);
- uszkodzenie słuchu;
- problemy z uczeniem się;
- napady drgawek;
- ataksja (niezborność ruchowa);
- neuropatia czuciowa;
- atrofia drogi piramidowej;
- zaburzenia pnia mózgu;
- proksymalne (bliższe, odsiebne) neurogenne osłabienie mięśni.

Możliwości terapeutyczne
Leczenie jest jedynie wspierające. Jednak ostatnie badania in vitro sugerują, że substancje zwane antyoksydantami mogą okazać się pomocne w terapii.


Na podstawie: Orphanet