Listopad - Miesiącem Świadomości Nadciśnienia Płucnego

Osoby z nadciśnieniem płucnym przez długie lata mogą żyć w nieświadomości choroby i bez rozpoznania, ponieważ początkowe objawy są niespecyficzne. Nawet słabo wyrażone lub pojawiają się dopiero podczas intensywnego treningu, kiedy zadyszka jest normalna. Z czasem pogłębiają się, a z biegiem lat konieczne będzie specjalistyczne leczenie. 


Nadciśnienie płucne to stan w którym średnie ciśnienie w tętnicy płucnej w bezpośrednim badaniu hemodynamicznym (cewnikowaniu prawego serca) osiąga lub przekracza wartość: 25 mmHg w spoczynku.

Do niepokojących objawów nadciśnienia płucnego zaliczamy:
- duszność, subiektywne uczucie braku powietrza, pojawiające się podczas wysiłku fizycznego,
- nietolerancja wysiłku, 
- zmęczenie i ogólne osłabienie,
- zasłabnięcia (omdlenia) podczas wysiłku fizycznego.

Jedną z rzadkich postaci nadciśnienia płucnego jest idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne, o którym przeczytacie poniżej:

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Polimikrogyria - drobnozakrętowość mózgu

Zespół Phelan-McDermid - delecja 22q13

Trisomia mozaikowa chromosomu 9