piątek, 10 maja 2013

Chorobyrzadkie.blogspot.com poleca: Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów.” to publikacja autorstwa dr Izabeli Fornalik wydana w 2012 r., skierowana do wszystkich specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z intelektualną niepełnosprawnością: do nauczycieli szkół i przedszkoli specjalnych, kadry pracującej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, internatach, a także do pedagogów, psychologów, studentów pedagogiki specjalnej.

Książką Dr Fornalik, którą opisywałam nieco wcześniej jest poradnik Dojrzewanie. Miłość. Seks >> tutaj. Warto wcześniej zapoznać się z recenzją tej książki i notką o autorce.

Poprzedni poradnik dr Fornalik był kierowany do rodziców. Ten zaś jest kompendium dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Zawarte w nim treści ujęte są w jedenastu rozdziałach traktujących o seksualności dzieci, ich potrzebach seksualnych, spojrzenia na miłość, małżeństwo i prokreację, a także zagrożeń wynikających z podjęcia aktywności seksualnej.

Edukatorzy osób z niepełnosprawnością intelektualną znajdą w poradniku wskazówki co do tego jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić zajęcia z wiedzy o seksie w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i placówki, w jakiej się znajdują. Bowiem edukacja seksualna jest ich prawem, a obowiązkiem edukatora. Zainteresowani dowiedzą się także co przekazywać swym uczniom, jakich powinni użyć pomocy dydaktycznych oraz jak współpracować z rodzicami i opiekunami ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. 

Oprócz tego, w poradniku znajdziemy porady i sposoby reagowania na przejawy seksualności podopiecznych, takich jak masturbacja, pornografia i inne. Autorka przekazuje też wskazówki co do skutecznej profilaktyki wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Książka ma bogatą szatę graficzną - od rycin, przykładowych obrazków edukacyjnych, po zdjęcia. Już sama urocza okładka zachęca do lektury i zainteresowania się tematyką seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ilustracje zawarte w publikacji są proste w odbiorze i myślę, że mogą być jednakowo interpretowane przez edukowanych.

Zdecydowanie polecam ten poradnik!


Więcej informacji i możliwość zakupu książki >> tutaj