sobota, 25 kwietnia 2015

The FOP Competitive Research Grant Program - czyli konkurs dotacyjny na badania nad FOP

International Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Chorych na FOP) ogłosiło nowy dotacyjny program badań naukowych nad postępującym kostniejącym zapaleniem mięśni (ang. łac. fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP). The FOP Competitive Research Grant Program to konkurs dotacyjny, dzięki któremu będą przyznawane środki finansowe na odkrycie i rozwój nowych metod leczenia tej choroby. Można ubiegać się o kwoty na badania pomniejsze albo o całość. Aby poddać ocenie proponowane projekty naukowe, IFOPA powołało 5-osobową Radę Naukową, której przewodniczy dr Vicki Rosen, z Harvard School of Dental Medicine.

Program zapewnia, w drodze konkursu wniosków, finansowanie badań naukowców prowadzących badania nad FOP. Granty badawcze powinny koncentrować się na odkryciu i rozwoju nowych metod terapeutycznych postępującego kostniejącego zapalenia mięśni, które mogą mieć znaczenie klinicznie bliskoterminowe i mają praktyczne przełożenie na życie pacjentów.

Z programu można uzyskać minimum 25.000 dolarów, a maksymalnie 100.000 dolarów na okres jednego roku. Całość 100.000 dolarów jest dostępna w pierwszym roku programu, co pozwala na zapewnienie kilku mniejszych dotacji lub jednej, w pełnej kwocie. Naukowcy mogą też otrzymać finanse na drugi rok, na podstawie przebiegu badań i  etapów osiągniętych w pierwszym roku badań oraz dostępności dodatkowych funduszy.

Mile widziane są aplikacje przygotowane przy współpracy różnych badaczy. Środki mogą być rozdzielane pomiędzy instytucje badawcze według potrzeb. Przyznane fundusze nie mogą być wykorzystywane do kosztów pośrednich.

O grant mogą ubiegać się naukowcy badający różne aspekty FOP, ze stopniem naukowym doktora (MD, PhD lub równoważnym), na każdym etapie kariery zawodowej, w każdym kraju.

Harmonogram Aplikacji 2015:

23 kwietnia 2015: Ogłoszenie programu
2 lipca 2015: Termin składania wniosków
Październik 2015: Planowane ogłoszenie nagród
1 grudnia 2015: Dostępne finansowanie

O tym jak aplikować >> tutaj