czwartek, 13 marca 2014

Zespół Tako-Tsubo - zespół złamanego serca

Zespół Tako-Tsubo to rzadka choroba kardiologiczna opisywana jako ostry zespół sercowy imitujący ostry zawał serca, charakteryzujący się objawami niedokrwiennymi serca, uniesieniem odcinka ST w elektrokardiogramie i podwyższeniem poziomu markerów choroby serca. Zespół ten po raz pierwszy opisano w Japonii. Nazwa Tako-Tsubo pochodzi od pułapki na ośmiornice, jakie są rozstawiane w wodach morskich podczas połowu. Związek pułapki na ośmiornice i opisywanego zespołu chorobowego jest następujący: pułapka ma kształt naczynia z wąską szyjką i szerokim dnem. Obraz serca w badaniach u osoby z zespołem Tako-Tsubo ma właśnie taki kształt jak pułapka na ośmiornice. Dlaczego zespół określono także zespołem złamanego serca? Bowiem najczęściej występuje on u osób, które doświadczyły silnego przeżycia emocjonalnego, jak np. śmierć partnera życiowego, rozwód, porzucenie przez drugą osobę...

Inne nazwy choroby: kardiomiopatia Tako-Tsubo, kardiomiopatia indukowana stresem, kardiomiopatia stresowa, zespół złamanego serca, zespół balotującego koniuszka, takotsubo syndrome, takotsubo cardiomyopathy, transient apical ballooning, stress-induced cardiomyopathy, transient left ventricular apical ballooning syndrome, ballooning cadriomyopathy, ampulla cardiomyopathy, broken heart syndrome

Rozpowszechnienie: nieznane.

Oprócz Japonii, przypadki zespołu Tako-Tsubo odnotowano w USA i Europie. Choroba zwykle pojawia się w populacji kobiet w okresie postmenopauzalnym w wieku około 55-75 lat, z rozpowszechnieniem w populacji ogólnej oszacowanym na 1: 36 000

Obraz serca i schemat pułapki na ośmiornice
From: www.textbookofcardiology.org/
Przyczyny: stres psychiczny lub fizyczny, somatyczny, wliczając w to liczbę chorób niekardiologicznych i chirurgicznych.

Objawy i rozpoznanie
Pacjenci zwykle zgłaszają podobne do bólów wieńcowych dolegliwości w klatce piersiowej lub duszność, a w zapisie EKG obserwuje się uniesienie odcinka ST i wydłużenie odstępu QT oraz w badaniach laboratoryjnych niewielkie do umiarkowanego podwyższenie poziomu enzymów sercowych i biomarkerów. Ponadto stwierdza sięprzemijające balotowanie koniuszka lewej komory serca i połowy komory serca. W przeciwieństwie do ostrego zespołu wieńcowego, pacjenci z zespołem Tako-Tsubo nie mają choroby miażdżycowej.

Najczęstszym powikłaniem zespołu złamanego serca jest wstrząs kardiogenny lub zablokowanie odpływu lewej komory serca, udar i powstanie zakrzepu koniuszka serca

W diagnostyce, oprócz badania elektrokardiograficznego (EKG) wykonuje się badania takie jak: arteriografia wieńcowa, wentrykulografia lewej komory serca i echokardiografia. Rozpoznanie różnicowe polega na wykluczeniu ostrego zespołu wieńcowego i innych postaci przemijających dysfunkcji komorowych.

Leczenie
Zmiany w zapisie EKG
From: www.nature.com
W przypadku stwierdzenia zespołu Tako-Tsubo, pacjent powinien zostać zatrzymany w szpitalu. Należy kontrolować i leczyć pojawiające się zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca i inne mechaniczne powikłania. Postępowanie terapeutyczne obejmuje leczenie wspomagające i objawowe: podawanie beta-adrenolityków, inhibitorów konwertazy angiotensyny, aspiryny i leków moczopędnych. 

Poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu kilku tygodni, gdy podejmowane jest właściwe leczenie w ostrej fazie choroby. Rozwój powikłań choroby może doprowadzić do pęknięcia lewej komory i nagłej śmierci.

Na podstawie:

W razie wątpliwości diagnostycznych warto zwrócić się do:
Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, 
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków