niedziela, 14 lipca 2013

Problemy pielęgnacyjne u chorego na FOP: Ryzyko upadków spowodowane stopniowym unieruchomieniem ciała

Jednym z bardzo ważnych aspektów samoopieki, jak również sprawowania opieki nad osobą z postępującą kostniejącą fibrodysplazją jest ryzyko upadków spowodowane stopniowym, postępującym unieruchomieniem poszczególnych mięśni i wreszcie całego ciała. Uczucie sztywności, występowanie przeprostów lub trwałych przykurczów kończyn, a także ograniczona ruchomość ciała nierzadko prowadzi do trudności z utrzymaniem równowagi, co też grozi upadkami. Ponadto chorzy na FOP nie są w stanie ochronić się przed urazem, wówczas gdy upadają (np. mają unieruchomione ręce, kolana). Jak już wiemy - uraz często jest przyczyną zaostrzenia choroby, dlatego upadkom należy zapobiegać.

Upadki oprócz tego wiążą się z bólem i koniecznością odpoczynku w łóżku oraz przyjmowania niesterydowych leków przeciwzapalnych jak np. ibuprofen, czy ketoprofen. Jeśli dojdzie do zaostrzenia choroby, czyli procesu pozaszkieletowego kościotworzenia - należy podjąć takie działania jak w przypadku klasycznych "przebłysków" (krótka sterydoterapia i okłady z lodu).

Problem pielęgnacyjny Cel działania Zaplanowane działania Realizacja zaplanowanych działań Ocena efektywności działań
Ryzyko upadków spowodowane unieruchomieniem ciała. Zapobieganie upadkom i urazom, a przez to zaostrzeniom choroby.


Zapewnienie bezpieczeństwa choremu na FOP.
Asystowanie i pomoc w poruszaniu się osobie chorej, jak również w korzystaniu z łazienki, ubieraniu się, jedzeniu i w innych czynnościach codziennych.

Najprostsze czynności zmierzające do przystosowania otoczenia do potrzeb osoby chorej:
- usunięcie progów,
- usunięcie kabli z podłogi,
- usunięcie przesuwalnych dywaników lub podklejenie ich taśmą obustronną,
- zastosowanie dodatkowego oświetlenia,
- zamontowanie uchwytów i poręczy (m.in. w łazience pod prysznicem, w ubikacji, korytarzu),
-zaproponowanie skorzystania z mat antypoślizgowych lub zmiany kafelków łazienkowych na antypoślizgowe,
- ustawienie krzesełka prysznicowego w łazience,
- stawianie potrzebnych przedmiotów w zasięgu ręki,
- zastosowanie pomocy w postaci chwytaków i wysięgników.

Stabilizacja pozycji ciała i stosowanie sprzętu ortopedycznego:
- wózki inwalidzkie,
- wózki z napędem elektrycznym,
- laski i kijki,
- specjalne buty ortopeduczne w razie skrócenia kończyny (np. unieruchomienie kolana w pozycji zgięciowej) wynikającego z progresji FOP,
-zaproponowanie skorzystania ze stabilnych siedzisk, foteli bean bag, poduszek, wałków itp.

Unikanie przez pacjenta aktywności mogących skutkować upadkiem i urazem (samodzielne, dalekie spacery, sporty kolizyjne).

Udzielenie informacji na temat niezalecanych aktywności (sporty grożące upadkiem, naderwaniem mięśni)i profesji (ciężkie prace fizyczne).

W razie zaostrzenia postępowanie zgodnie z wytycznymi:

Leczenie FOP

Zaostrzenia FOP zwane przebłyskami
Realizacja według planu:
- pomoc w poruszaniu się,
- edukacja z zakresu wyposażenia domu i modyfikacji otoczenia,
- informowanie o czynnościach i aktywnościach grożących upadkiem,
- włączenie rodziny do opieki nad osobą chorą,
- słuchanie rad samego chorego oraz jego opiekunów w zakresie asystowania w poruszaniu się.
Np. Chory jest świadomy zagrożeń wynikających z upadków. Zgłasza potrzebę pomocy w poruszaniu się. Czuje się bezpieczniej i pewniej w asyście drugiej osoby. Ponadto podjął już stosowne działania w celu przystosowania swojego mieszkania do potrzeb własnych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza