piątek, 31 maja 2013

Problemy pielęgnacyjne u chorego na FOP: Ryzyko zaostrzenia się choroby

Dzisiaj wpis przeznaczony będzie dla pielęgniarek. Nie oznacza to jednak, że nie możecie go przeczytać ;) Poniżej zamieszczam pierwszy z problemów pielęgnacyjnych w procesie pielęgnowania chorego na postępującą fibrodysplazję kostniejącą.

Pewnie wielu z "niemedycznych" będzie się zastanawiało co to takiego proces pielęgnowania? Otóż jest to metoda pracy pielęgniarki, którą można zastosować w każdej sytuacji. Pielęgniarka po zebraniu wywiadu od pacjenta, a także jego obserwacji, mniej więcej już wie z czym on może mieć największy problem lub problemy. Wówczas samodzielnie planuje swoje działania i realizuje je wraz z pacjentem, dążąc do rozwiązania problemów pacjenta lub przynajmniej ich zmniejszenia. Proces pielęgnowania jest podstawą ciągłej, dynamicznej i holistycznej, czyli całościowej opieki nad pacjentem. Wszystko jest dokumentowane, a skuteczność działań bieżąco oceniana.

PS. Mile widziane uwagi dotyczące opracowania ;)


Problem pielęgnacyjny
(Diagnoza pielęgniarska)

Cel działania
 Zaplanowane działania

Realizacja zaplanowanych działań


Ocena efektywności działań


Ryzyko zaostrzenia się kostniejącego zapalenia mięśni

Zapobieganie zaostrzeniom choroby.


Niwelowanie czynników ryzyka wystąpienia zaostrzenia, a także ochrona przed nimi:

- urazy, uderzenia, skaleczenia, złamania, zwichnięcia, skręcenia,dyslokacje, nieostrożne poruszanie się, sporty kontaktowe np. piłka nożna, koszykówka,

- operacje chirurgiczne za wyjątkiem tych ratujących życie,

- wykonywanie zastrzyków domięśniowych - antybiotyki, leki przeciwbólowe, szczepionki (szczepienia wykonywane są w ostateczności, kiedy istnieje realne zagrożenie poważnej choroby zakaźnej); po wstrzyknięciu zaleca się wykonać okład z lodu przez około 12-24 godziny od iniekcji,

- wykonywanie zastrzyków dentystycznych i ekstrakcji zębów, nieumiejętna intubacja (mało subtelne manewry anestezjologiczne),

- przeciążenie fizyczne, przetrenowanie i inwazyjne badania np. na skutek intensywnej fizjoterapii - naciąganie mięśni, dostawowe podawanie leków, czy też biopsje mięśni,

- infekcje przebiegające z gorączką, zmęczenie,

 - noszenie za ciasnych ubrań, obuwia i opasek, a także gorsetów modelujących sylwetkę i korygujących postawę, a także wywieranie innych nacisków na ciało.

Informowanie pozostałych członków zespołu terapeutycznego na temat choroby pacjenta i procedur oraz czynności będących dla niego zagrożeniem.

Udzielenie informacji na temat niezalecanych aktywności (sporty grożące upadkiem, naderwaniem mięśni)i profesji (ciężkie prace fizyczne).

Realizacja według planu: informowanie pacjenta i pozostałych członków zespołu   leczniczego na temat specyfiki choroby i niwelowania czynników ryzyka zaostrzenia.

Towarzyszenie, pomoc i asekuracja podczas aktywności w ciągu dnia oraz podczas badań diagnostycznych.

Podawanie leków według zleceń lekarza prowadzącego.

Np. Pacjent jest świadomy zagrożeń płynących z nieostrożnych manewrów. Zna czynniki ryzyka zaostrzenia choroby i potrafi im przeciwdziałać.