piątek, 22 marca 2013

Wybór partnera zastępczego do seksterapii

Ludzie z którymi dzielimy najintymniejsze przeżycia muszą budzić zaufanie, akceptować nas takimi jakimi jesteśmy – bez mankamentów i z nimi; bez fantazji i z ciekawą wyobraźnią… Bliskość to otwarcie swojego świata przeżyć na innego człowieka. I oczywiście wejście w jego świat doznań, co wymaga również obustronnego szacunku… Zatem wybór partnera i tym bardziej partnera zastępczego to nie lada wyzwanie…

Wyselekcjonowanie kompetentnego partnera zastępczego jest uwarunkowane wieloma czynnikami, głównie tym czego będzie uczony klient. Po ustaleniu potrzeb zaleca się zorganizować rozmowę kwalifikacyjną i wybrać profesjonalnego surogata z niezbędnym doświadczeniem dla określonego klienta i jego indywidualnych potrzeb. Umiejętności i praktyka oraz wygląd zewnętrzny i wiek mogą wyróżniać poszczególnych surogatów. Wygląd i wiek są jednak najmniej istotnymi kryteriami w doborze partnera zastępczego. Dlaczego?

Często jest wskazane unikanie poznania „ideału” klienta, po to aby zapewnić mu optymalne uczenie się o „prawdziwych” relacjach z „prawdziwymi” ludźmi – czyli stworzenie jak najbardziej naturalnej sytuacji między dwojgiem ludzi.
Niezbędna dla wysokiej jakości pracy surogata jest dojrzałość emocjonalna i odpowiednie szkolenie. Terapeuta nadzorujący seksterapię może się skontaktować z komórką IPSA zwaną referral service i zwrócić się o pomoc w znalezieniu pełnego życzliwości, dobrze wyszkolonego, certyfikowanego, profesjonalnego surogata.

Certyfikowany Partner Zastępczy
W celu wsparcia społeczności terapeutycznej i klientów w ocenie kwalifikacji osób oferujących terapię partnerów zastępczych, IPSA ustanowiło program certyfikacji surogatów. Aby zakwalifikować się do certyfikacji IPSA surogaci muszą wykazać, że mają odpowiednie przeszkolenie, rozumieją zasady i praktyki tej specyficznej terapii, posiadają cechy osobowe i poczucie odpowiedzialności oraz zobowiązują się do honorowania Kodeksu Etyki IPSA.
Potwierdzenie szkolenia lub certyfikacji przez ISPA może zostać zweryfikowane przez Komitet Członków IPSA lub koordynatora skierowań (PSA Membership Committee or the Referrals Coordinator).

Niezbędne cechy surogata
Chociaż nie ma żadnych szczególne stopni naukowych wymaganych dla zastępczych partnerów, to są pewne obwarowania jeśli chodzi o cechy osobowe i doświadczenia życiowe, które wydają się stanowić cenny fundament dla umiejętności surogata. Należą do nich: zadowolenie z własnego ciała i seksualności, ciepło, współczucie, empatia i inteligencja. Bardzo ważne są jeszcze brak skłonności do oceniania stylu życia innych, dobrowolność podejmowania czynności seksualnych i niezależnie od orientacji seksualnej.

Płeć i orientacja seksualna
Surogaci  pracują z klientami wszystkich orientacji seksualnych i płci. Płeć i orientacja seksualna partnera zastępczego są często uwzględniane gdy na styku bliskości i seksualności pojawiają się trudności i opory ze strony klienta. Niektórzy klienci z problemem braku doświadczenia lub negatywnym obrazem własnego ciała lub traumą mogą zdecydować się na pracę ze surogatem tej samej płci, jeśli partner służy jako wzór do naśladowania, ale nie jako seks-surogat (z którym podejmowana jest aktywność seksualna).

Na podstawie: http://www.surrogatetherapy.org/selecting-an-appropriate-surrogate/