środa, 6 marca 2013

Co to jest seks i potrzeba seksualna?

Wydawałoby się, że jesteśmy tak wyedukowani, że doskonale wiemy co to jest seks. Większość osób na pytanie z podtytułu strony, oczywiście by odpowiedziało, że jest to stosunek lub akt seksualny. Zaiste, mieliby rację. Jednak tylko połowiczną, o ile nie mniejszą. Seks krótko mówiąc to całokształt intymności człowieka, jego aktywność erotyczna, dawanie ciepła, poczucia bliskości, bezpieczeństwa. To nie tylko stosunek płciowy, ale i przytulenie, pogłaskanie, pocałunek. Czucie ciepła drugiego ciała, błądzących po skórze palców, gejzer przyjemności...

Wróćmy jednak na Ziemię, do naszego ukochanego Internetu, by poszukać definicji pojęcia "seks". Nawet Wikipedia właściwie określa to pojęcie:
Seks (łac. sexus, płeć) – w znaczeniu ogólnym: całość życia erotycznego człowieka, w znaczeniu węższym: zachowania seksualne, potocznie stosunek płciowy.
Oprócz pełnych stosunków płciowych, ludzi (a także niektóre gatunki zwierząt) cechuje też wiele innych zachowań seksualnych. Zaliczają się do nich flirtowanie, uwodzenie (czyli zachowania i działania mające na celu zainteresowanie sobą potencjalnego partnera seksualnego), petting (czyli pieszczenie narządów płciowych lub innych stref erogennych partnera, które może doprowadzić do orgazmu, ale z wyłączeniem immisji członka do pochwy), masturbacja  autoerotyzm (czyli doprowadzanie się do orgazmu bez fizycznej aktywności innej osoby).
Zachowania seksualne mogą zachodzić przy kontakcie dwóch osób płci przeciwnej (zob. heteroseksualizm) lub tej samej (zob.homoseksualizm), a także większej liczby osób (seks grupowy).

Chcesz poczytać więcej, zerknij na Wikipedię >> tutaj 

Pozostając na stronie Wikipedii, sprawdźmy także co to potrzeba seksualna… Dla leniwców zamieszczam ją poniżej:

Potrzeba seksualna jest to właściwość ludzkiego organizmu polegająca na okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. 
Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.

Rozwój potrzeby seksualnej
W trakcie rozwoju potrzeby seksualnej bardzo istotne są następujące procesy:

1.   proces konkretyzacji – polegający na tym, że w miarę nabywania doświadczenia dochodzi do ograniczenia zachowań nieefektywnych na rzecz takich zachowań, które pozwalają na uzyskanie wyższego poziomu satysfakcji seksualnej, stanowi to o ukształtowaniu indywidualnych preferencji seksualnych w normie i patologii

2.   proces mentalizacji – polegający na uświadomieniu sobie istnienia własnej potrzeby seksualnej, a także sposobów jej zaspakajania z uwzględnieniem istniejących preferencji (samoświadomość własnych cech seksualnych nigdy nie jest pełna, nawet u osób wykształconych w tym kierunku)

3.   proces socjalizacji – polegający na podporządkowaniu sposobów zaspokajania potrzeby seksualnej wymaganiom obyczajowym i prawnym stawianym przez społeczeństwo (z uwzględnieniem różnic kulturowych)

Przytoczone definicje są jak najbardziej prawidłowe i oparte na wiarygodnych źródłach, dlatego zbędnie się nie rozwodzę nad wyjaśnieniami. Ktoś już to za mnie zrobił :)
Zatem, jeśli już wiemy co to seks i potrzeba seksualna, możemy przystąpić do omawiania dalszych zagadnień np Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych i seksterapii...