sobota, 16 lutego 2013

Terapia FOP - wieści z Ameryki!!!

Walentynki są miłym dniem, zwłaszcza gdy otrzymujemy dobre wieści… Dla chorych na FOP – postępującą fibrodysplazję kostniejącą – taka wiadomość przywędrowała zza Oceanu. Zaproponowano terapię choroby: siRNA-based teraphy (opartą na siRNA). To rodzaj terapii genowej, polegającej na wyciszaniu lub modulowaniu ekspresji konkretnego genu (w tym wypadku ACVR1). Praca naukowców dotyczy założeń i metod regulowania ekspresji zmutowanego ACVR1 opartego na siRNA.

siRNA – small interfering RNA – małe interferujące RNA – to dwuniciowe cząsteczki RNA zbudowane z 20-25 par zasad (Adenina, Guanina, Tymina, Cytozyna) powodujące wyciszanie ekspresji określonych genów.

Sirna-based teraphy of FOP >> tutaj

Wkrótce już więcej informacji, bądźcie cierpliwi!


A Profesorowi Fredowi Kaplanowi i jego zespołowi składamy gratulacje i podziękowania :)