środa, 13 lutego 2013

Chorobyrzadkie.blogspot.com poleca: Leczenie krwią - Wydawnictwo PZWL

Krew jest płynem ustrojowym, któremu zawdzięczamy życie. Składniki krwi transportują tlen i substancje odżywcze po całym organizmie. Docierają w najodleglejsze zakamarki naszego ciała, by dostarczyć składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, a także odbierają toksyny i szkodliwe produkty metabolizmu komórek. Gdy brakuje krwi lub jej składników morfotycznych, dochodzi do zaburzeń pracy narządów, co wpływa na ogólny stan organizmu. Na szczęście w sytuacjach szczególnych możemy przetaczać krew, jej preparaty, czy nawet tzw. „sztuczną krew”.

Aby prawidłowo wykonać taki zabieg, konieczna jest wiedza z zakresu transfuzjologii i krwiolecznictwa. Gdzie tą wiedzę znaleźć? Oczywiście w wiarygodnych i aktualnych źródłach. Jednym z takich źródeł są publikacje i książki medyczne.

Niedawno, bo w 2011 roku, wydawnictwo PZWL zaoferowało Podręcznik Dla Studiów Medycznych, Leczenie Krwią. Autorkami tej publikacji są pielęgniarki-instruktorki z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka i mgr Anna Klimczyk.

W książce Leczenie krwią poruszono wiele aspektów związanych z krwiolecznictwem w Polsce. Omówiono m.in. rodzaje preparatów krwi, zasady ich przechowywania, przetaczania, donacji krwi, a także profilaktykę powikłań poprzetoczeniowych. Ciekawym uzupełnieniem jest historia krwiolecznictwa i prawne uregulowania transfuzji krwi i jej preparatów.

Publikacja ta stanowi rzeczowe kompendium, uzupełnienia niedobory informacji w innych podręcznikach dla pielęgniarek i położnych, wyczerpuje temat.
Leczenie krwią może okazać się przydatnym źródłem wiedzy dla pielęgniarek podnoszących swoje wiadomości i umiejętności na kursie dokształcającym z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zawiera bowiem treści z wykładowe z takich kursów, jak również wynikające z programu nauczania pielęgniarstwa chirurgicznego, na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Leczenie krwią to zwięzła publikacja, wydana estetycznie. Co prawda nie ma w niej ilustracji, ale tekst rozłożony jest w przejrzysty sposób. Istotne wiadomości są pogrubione. Polecam tą książkę studentom pielęgniarstwa i pielęgniarkom zawodowym. Powinna się ona znaleźć w biblioteczce każdej pielęgniarki praktykującej na oddziale zabiegowym, a także hematologicznym.

MedPozytywy książki:
  • Przetaczanie krwi jest dosyć częstą procedurą medyczną. W naszym kraju wykonuje się około 2-3 miliony transfuzji rocznie. Niejednokrotnie taki zabieg ratuje życie. Książka popularyzuje honorowe krwiodawstwo.
  • Słownik pojęć tematycznych – znajduje się na samym końcu książki. Proponowałabym początkującym zacząć właśnie od przestudiowania tej części podręcznika, co pozwoli na pełne zrozumienie treści i dłuższe zapamiętanie informacji.
  • Pytania sprawdzające na końcu każdego rozdziału – mi zawsze próba odpowiedzi na te pytania pozwalała na zweryfikowanie zdobytej wiedzy, a także utrwalenie jej. Pytania te z pewnością zmuszają do myślenia, skupienia uwagi. Odpowiedzi na nie, znajdują się w publikacji.

Reasumując, Leczenie krwią. Podręcznik dla Studiów Medycznych, to książka godna polecenia. Zawarte w niej informacje, pozwoliły mi usystematyzować dotychczasową wiedzę z zakresu transfuzjologii. Szczególny plus dla książki to promowanie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa, którego sama jestem członkiem.

Gdzie można nabyć książkę? W internetowej księgarni Wydawnictwa PZWL >> tutaj

/katrina/