sobota, 1 grudnia 2012

Wcielenia bóstwa? Czy raczej przekleństwo? - dzieci z wieloma nogami

Indie to kraj o bogatej kulturze, posiadający niezwykły klimat. Zamykając oczy i wędrując po hinduskich miasteczkach, widzimy stragany pełne aromatycznych przypraw, barwnych tkanin; przechadzające się leniwie święte krowy, wszechogarniający, ale zarazem unikatowy kicz. Dociera do nas miejski harmider, nieco drażniący trajkot targujących się handlarzy, chaotyczne bollywoodzkie rytmy. Czujemy wilgotne i ciepłe powietrze; gorący i ostry powiew orientu... Wreszcie wyobrażamy sobie świętą rzekę - Ganges, malownicze świątynie i nieziemsko kolorowe bóstwa – prawie jak z bajki.


Wśród nich Wisznu, Śiwa, Durga. Barwnie, jaskrawo, żywo, odmiennie, zachwycająco! Ludzie oddani swym bogom. Do tego stopnia, że gdy rodzi się odmienne dziecko - z wieloma kończynami - jest uznawane za wcielenie bóstwa… Już chyba nie raz przerabiano w Indiach reinkarnację małżonki boga Wisznu - Lakshmi. To pani szczęścia, płodności i urodzaju. Jest przedstawiana jako istota o czterech rękach. I nie jest jedyną boginią z dodatkowymi kończynami.
Zaraz obok niej jest Durga - chroniąca przed demonami, nieustępliwa. Stoi na straży bogów, chroni ich i sprawuje pieczę nad ładem wszechświata. Durgę przedstawia się jako piękną, dziesięcioręką kobietę, w bogatych szatach, dosiadającą tygrysa. W każdej z rąk dzierży jakiś atrybut, np. muszlę, kwiat, berło, trójząb, miecz itd.

Zastanawia mnie, skąd taka fascynacja zniekształconym ciałem? Czyżby anomalie były domeną bogów? Bóstwo może być jakie chce, ale dlaczego to „cholerstwo” wciela się w niewinne dzieci? Według mnie to nie jest błogosławieństwo bogów, ale klątwa odbierająca normalność… <luźne rozważanie>

Medyczna podróż po Indiach – czyli krótko o bezgłowym zroślaku
Gdy rodzi się dziecko z wieloma kończynami, hinduizm niejako nakłada obowiązek wiary w reinkarnację bóstwa, wcielenie się którejś bogini lub boga w nowo-narodzone dziecko... Biorąc jednak pod uwagę morfologię takiego organizmu, jak również podchodząc zdroworozsądkowo - będziemy analizować takie zjawisko pod względem klinicznym, a nie składać mu ofiary i wznosić ku niemu modły. Bowiem dzieci z wieloma kończynami, to rzadka "odmiana" bliźniąt syjamskich. Według hindusów – bóg w ciele człowieka…

Bliźnięta zrośnięte - syjamskie - to rzadkie zaburzenie rozwojowe, dotyczące bliźniąt jednojajowych. Polega na wytworzeniu połączenia między dwoma rozwijającymi się płodami bliźniaczymi. Płody łączą się na wiele sposobów – pośladkami, brzuchami, plecami. Niektóre nawet rozwijają się w ciele jednego z rodzeństwa... Taka wada nierzadko odbiera szanse na życie. Dzieci rodzą się martwe lub umierają chwilę po urodzeniu. Znane są jednak przypadki dłuższego przeżycia dzieci.

Zajmijmy się teraz „rzadką odmianą rzadkości” – czyli bliźniętami syjamskimi pasożytniczymi. Ich specyfika polega na takim połączeniu dwóch organizmów, które skutkuje ujawnieniem się np. wielu kończyn u bliźniaka dominującego.

Inne nazwy wady: bliźnięta pasożytnicze, bliźnięta asymetryczne, nierówne syjamskie bliźnięta

Rozpowszechnienie: 1:50.000-1:100.000. Najwięcej bliźniąt syjamskich (ogólnie), rodzi się w Indiach i krajach Afryki. Bliźnięta pasożytnicze, stanowią 10% bliźniąt syjamskich. Zaburzenie częściej dotyczy płodów żeńskich.

Połączenie bliźniąt jest niesymetryczne, w wyniku czego, jedno z rodzeństwa jest mniejsze, słabo rozwinięte i zależy od większego bliźniaka. Bliźniak pasożytniczy, może powstawać w wyniku procesów, które np. powodują zanik bliźniaka lub uformowanie się bliźniąt syjamskich. 

http://www.weirdasianews.com

Bliźniak pasożytniczy pojawia się na skutek niecałkowitego oddzielenia podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Jeden zarodek – w pełni oddzielony – staje się dominującym, kosztem zaburzonego rozwoju drugiego. W porównaniu z klasycznymi bliźniętami syjamskimi, jakie znamy np. z telewizji, tu dochodzi do niedorozwoju jednego bliźniaka. Kształtuje się on jak gdyby w formie szczątkowej. „Hipoplastyczny” bliźniak, zwany jest pasożytniczym, a nie zroślakiem, ponieważ jest on niekompletnie uformowany i jest całkowicie zależny od płodu „kompletnego”. W organizmie płodu dominującego można jednak stwierdzić obecność podwójnych narządów, np. miednica, kręgosłup, nerki, a także dodatkowe pary kończyn dolnych i górnych.

Warianty bliźniąt pasożytniczych:

Zrośnięte-pasożytnicze bliźnięta – połączone głową, opisywane jako craniopagus (zrośnięcie czaszką) lub cephalopagus (zrośnięcie głów), zroślaki w części potylicznej czaszki (occipitalis) lub ciemieniowej (parietalis).

CRANIOPAGUS

<http://www.tumblr.com> 

CEPHALOPAGUS


CRANIOPAGUS - POTYLICA
<http://www.sci.unal.edu.co>

CRANIOPAGUS - CIEMIĘ


Craniopagus parasiticus – obecność głowy pasożytniczej, połączonej z głową w pełni rozwiniętego noworodka. >> craniopagus, acardius acormus

Fetus in fetu – „płód w płodzie”; zwykle rozpatrywany jako odrębna jednostka; w tym przypadku obserwuje się bliźniaka pasożytniczego wewnątrz ciała bliźniaka zdrowego (jako „guz”).


<http://www.thelisticles.com>

Acardiac twin – bliźniak z odwróconą perfuzją tętniczą, sekwencja TARP – bliźniak „pasożyt” nie ma rozwiniętej głowy, serca i ramion. Widoczny jest jako korpus z lub bez kończyn dolnych. Podczas życia płodowego, otrzymuje krew przez pępowino-podobny sznur od rozwiniętego płodu. Krew ta jest już odtleniona, z nikłą zawartością substancji odżywczych. Serce bliźniaka rozwiniętego, musi pompować krew na dwa organizmy, co stwarza u niego ogromne ryzyko niewydolności serca.

<www.sonowold.com>

Rzadko dochodzi do rozwinięcia się acardius acormus, u którego głowa jest dobrze uformowana, ale serce i reszta ciała są szczątkowe, co wynika z wczesnej embriopatii.
 
<http://www.tumblr.com>

Diagnostyka: USG prenatalne, możliwa terminacja ciąży po zaobserwowaniu zmian i upewnieniu się, czy faktycznie mamy do czynienia ze zroślakiem pasożytniczym.
Po porodzie – diagnostyka radiologiczna oraz konsultacje: chirurgiczna, kardiologiczna, urologiczna, neurochirurgiczna, ortopedyczna – i inne w zależności od potrzeb.

Leczenie: specjalistyczne, wieloetapowe chirurgiczne. W wielu przypadkach zalecana jest opieka paliatywna i psychologiczna.

Pictures of godness:
<Lakshmi (Pic. 1) http://www.askganesha.com>