piątek, 28 czerwca 2013

Znacie RareConnect?

RareConnect został stworzony przez Europejską Organizację Chorób Rzadkich (European Rare Disease Organization, EURORDIS) i Krajową Organizację ds. Rzadkich Chorób (National Organization for Rare Disorders, NORD), w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni, w której poszczególne osoby i rodziny dotknięte rzadkimi chorobami mogłyby kontaktować się ze sobą, wymieniać doświadczenia życiowe i znaleźć przydatne informacje i środki.

Projekt RareConnect współpracuje z moderatorami wolontariuszy z poszczególnych grup pacjentów aby zapewnić wysoką jakość informacji, które są wymieniane na forum oraz kreować bezpieczne, sprzyjające środowisko dla wszystkich użytkowników, by czuli się komfortowo podczas komunikacji. Moderatorzy są wybierani spośród ekspertów nominowanych przez pacjentów z grup i pełnoetetowo są wspierani przez Online Patient Community Managers w NORD i EURORDIS.

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem wspólnoty na RareConnect, napisz wiadomość e-mailową na team@rareconnect.org

RareConnect współpracuje z grupami pacjentów z różnych krajów. Aby utworzyć nową społeczność trzeba również dokonać pewnych działań, o których przeczytacie >> tutaj

Strona RareConnect w języku angielskim: https://www.rareconnect.org/en

Aby zalogować się w społeczności RareConnect kliknij >> tutaj

Na RareConnect istnieją następujące społeczności: