wtorek, 7 maja 2013

Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psychoruchowy – Poradnik Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Niepełnosprawność ruchowa jest jednym z problemów społecznych. Około 10% ludności Świata to osoby niepełnosprawne (w Polsce około 15% ludności stanowią osoby niepełnosprawne lub czujące się niepełnosprawnymi). Niepełnosprawność dotyka nie tylko osoby dorosłe, ale także tych najmłodszych i wcale nie musi być wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

Niepełnosprawność ruchowa często towarzyszy chorobom wrodzonym, np. przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozszczep kręgosłupa, miopatie, ciężkie wady genetyczne, wrodzone amputacje lub też jest wynikiem urazów okołoporodowych, z czego najczęściej występuje mózgowe porażenie dziecięce. Indywidualna opieka i ukierunkowanie rozwoju.

Każde z dzieci niepełnosprawnych wymaga innej specyficznej opieki – począwszy od pielęgnacji, na rehabilitacji skończywszy. Trzeba mieć świadomość, że bez względu na to czy dziecko jest w pełni sprawne, czy też nie należy się mu właściwa opieka i szeroko pojęta stymulacja. Dziecku trzeba umiejętnie i rozsądnie „pomagać” rozwijać się już od najwcześniejszego okresu życia, by później „mogło w pełni wykorzystać swoje możliwości”. Dzieci niepełnosprawne zwłaszcza potrzebują takiej „pomocy”.

„To, co mam do powiedzenia o tej książce, znajduje się w niej samej.”
Z ciekawą propozycją dla Rodziców, którym przyszło się zmierzyć z niepełnosprawnością ruchową u ich dziecka, wychodzi Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Poradnik „Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psychoruchowy” to tegoroczna, a więc świeża pozycja książkowa, przedstawiająca podstawy wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego fizycznie.

Autorami książki są m.in. Maria Borkowska, Irmina Derulska i Hanna Eysymont-Barańska. Dr n. med. Maria Borkowska to lekarz pediatra i specjalista rehablitacji, która przyczyniła się do prężnego rozwoju i edukacji środowiska medycznego z zakresu metody NDT-Bobath w naszym kraju. Jest nauczycielem NDT-Bobath Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Metody NDT-Bobath (EBTA). 1 lipca 2001r. założyła Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala Dla Dzieci. Lek. med. Irmina Derulska i Mgr Hanna Eysymont-Barańska w praktyce również zajmują się wspomaganiem rozwoju psychoruchowego u najmłodszych.

W swojej publikacji autorki podkreślają, jak istotna jest właściwa opieka nad chorym dzieckiem i odpowiednio szybkie interwencje terapeutyczne. Argumentem przemawiającym za podjęciem jak najwcześniejszych działań mających na celu wspomaganie rozwoju dziecka, jest fakt iż rozwijający się wówczas układ nerwowy jest bardziej „podatny” na stymulację i wytworzenie się nowych połączeń nerwowych, wpływających na złożone czynności ruchowe. Mówi się również, że jest wtedy „najbardziej plastyczny”.

Poradnik jest podzielony na szesnaście rozdziałów, w których przystępnie omówione zostały poszczególne aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji najmłodszych. Jest to wiedza podstawowa, przekazana prostym językiem, a przez to zdecydowanie polecana Rodzicom małych dzieci, którzy stanęli przed sprawdzianem życia, jakim jest wychowywania dziecka niepełnosprawnego ruchowo.

Autorki bardzo wyczerpująco omawiają w poradniku anatomię i fizjologię układu ruchowego, a także istotę leczenia ruchem. Zawarte są w nim informacje z różnych dziedzin fizjoterapii, np. fizykoterapia (m.in. leczenie ciepłem i zimnem), masaż, czy też bardziej nowatorskie podejścia do terapii jak muzykoterapia, hipoterapia, aquaterapia, dogoterapia, delfinoterapia i stosowanie specjalnych kombinezonów. Zwięźle i konkretnie podana jest charakterystyka wybranych metod rehabilitacji – NDT-Bobath, Peto, Wojty, Domana i innych. Autorki zadbały też o praktyczny aspekt stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci, podając całą gamę przykładów ćwiczeń wspomagających i szczegółowe instruktarze. Poruszyły także istotny aspekt bezpieczeństwa dzieci podczas ćwiczeń i zasad ich przeprowadzania, co pozwala zniwelować ryzyko urazów czy innych powikłań.

Na zakończenie warto dodać, że w poradniku jest kilka fotografii i rycin pomagających zrozumieć np. technikę masażu. Są wykonane estetycznie i prosto obrazują dany problem.
Książka ta powinna stanowić ważne narzędzie edukacyjne, nie tylko dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale i ich opiekunów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników ośrodków adaptacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, domów pomocy społecznej dla dzieci, zakładów opiekuńczo-leczniczych, studentów medycyny i kierunków medycznych, jak i samych lekarzy – zwłaszcza pediatrów, neurologów dziecięcych, specjalistów balneologii i medycyny fizykalnej oraz rehabilitacji medycznej.

Dziecko z niepełnosprawnością ruchową, red. nauk. dr n. med. Maria Borkowska
Autorzy: dr n. med. Maria Borkowska
lek. Irmina Derulska
mgr Hanna Eysymont-Barańska
dr med. Zofia Kułakowska
mgr Halina Schmidt
dr n. med. Bogusław Skórzak
mgr Kinga Wagh

Książkę można zakupić >> tutaj