poniedziałek, 4 marca 2013

Unia Europejska planuje wydać 144 miliony euro na badania w zakresie chorób rzadkich

Unia Europejska z okazji Dnia Chorób Rzadkich 2013 sfinansuje 26 projektów badawczych w nadziei na poprawę warunków życia niektórych z 30 milionów Europejczyków.

Choroba lub zaburzenie są definiowane w Europie jako rzadkie jeśli nie występują częściej niż u 1 na 2000 osób. Jednak ponieważ opisano 6000-8000 chorób rzadkich, razem wzięte dotykają dużej części społeczeństwa. Dzisiaj (tj. 27.02.2013) Irish Presidency of the Council of the European Union będzie gospodarzem całodziennej konferencji w Dublinie, której celem jest omówienie kluczowych zagadnień w tej dziedzinie.

W Unii Europejskiej z powodu chorób rzadkich cierpi 30 milionów ludzi, z czego większość stanowią dzieci. Komisja Europejska ogłosiła, że 144 miliony euro mają być podzielone między 26 projektów badawczych i zostanie przeznaczona na pokrycie szerokiego zakresu chorób rzadkich takich jak zaburzenia układu krążenia, metaboliczne i immunologiczne. Będą one miały na celu:

- wynalezieniu substancji, która mogłaby stać się nową lub uzupełnić dotychczasową terapię dla pacjentów,
- lepszego zrozumienia genezy choroby i jej mechanizmów,
- sprawniejszej diagnostyki chorób rzadkich,
- poprawę leczenia chorób rzadkich w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej.

Zespoły będą podejmować różne wyzwania obejmujące: nowy system zewnątrzustrojowego wspomagania wątroby z wykorzystaniem izolowanych hepatocytów tzw. biosztuczną wątrobę w leczeniu ostrej niewydolności wątroby; skutecznych operacji przetwarzania danych do opracowania nowych narzędzi diagnostycznych; biomarkery i strategie przesiewowe dla środków leczniczych przeciw rzadkim chorobom nerek, a także kliniczne opracowanie leku na alkaptonurię – zaburzenie genetyczne prowadzące do poważnego zapalenia stawów o wczesnym początku, z towarzyszącą chorobą serca i niepełnosprawnością, obecnie niewyleczalnego.  

Wiele nowych projektów będzie współpracować z Międzynarodowym Konsorcjum Badań Chorób (International Rare Diseases Research Consortium – IRDiRC) - największym zbiorowym ośrodkiem badań nad rzadkimi chorobami na świecie. IRDiRC został zainicjowany przez Komisję Europejską, wraz z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, a jego głównym celem jest, by do 2020 r. opracować 200 nowych terapii rzadkich chorób i sposobów na diagnozowanie większości z nich.

Projekt może skutkować pomnożeniem wspólnych projektów badawczych nad chorobami rzadkimi realizowanych przez Unię do blisko 100 w ciągu ostatnich 6 lat. Ogółem stanowią one inwestycję prawie 500 milionów euro. Starania te mogą być umieszczone w szerszym kontekście regulacji Unii Europejskiej, które napędzają rozwój nowatorskich terapii dla leczenia rzadkich chorób, a jednocześnie wykorzystywać postępy i odkrycia pochodzące z bazy naukowej w Europie.

Opracowano na podstawie >> sciencebuisness.net 

Więcej informacji >> tutaj

Obrazek pochodzi z >> projekty-europejskie.com.pl