czwartek, 7 marca 2013

Tożsamość i orientacja płciowa - czego nie wiemy?

http://dzienmilczenia.blox.plTożsamość (identyfikacja) płciowa
Mianem tożsamości płciowej określa się „akceptowane poczucie przynależności do własnej płci i realizowanie określonej roli płciowej (męskiej lub żeńskiej)”. Przy tym zagadnieniu, należy również przybliżyć wymiary płciowości:

-        płeć genetyczna – określona przez chromosomy płciowe (kobiety XX, mężczyźni XY),
-        płeć biologiczna – wyrażona biologicznymi cechami płciowymi (np. kobiety–jajniki, mężczyźni–jądra),
-        płeć psychologiczna – poczucie bycia mężczyzną/kobietą,
-        płeć kulturowa – realizacja płci psychologicznej w relacjach i realiach społecznych,
-        płeć społeczna – role płciowe, wzorce męskości i kobiecości,
-        płeć prawna, socjalna – ustalona przy urodzeniu na podstawie oględzin noworodka (udokumentowana w akcie urodzenia).

Orientacja (identyfikacja) seksualna
Orientację seksualną definiujemy jako „generalne odzwierciedlenie atrakcyjności uczuciowo-seksualnej dla kogoś tej samej lub odmiennej płci”. Wyróżniamy trzy orientacje seksualne:
-        homoseksualizm (ukierunkowanie popędu i pragnień seksualnych na osoby płci tej samej),
-        heteroseksualizm (ukierunkowanie popędu i pragnień seksualnych na osoby płci przeciwnej),
-        biseksualizm (ukierunkowanie popędu i pragnień seksualnych na własnej i przeciwnej płci).